Oproep PWS-prijs 2021

Oproep PWS-prijs 2021

Heb jij dit jaar een profielwerkstuk over wiskunde gemaakt? Stuur het werkstuk dan op naar de redactie van Pythagoras! Pythagoras looft drie prijzen uit voor de beste wiskundeprofielwerkstukken van dit schooljaar. De prijzen zijn 250, 125 en 75 euro en bij voldoende kwaliteit een artikel in Pythagoras.

De wedstrijd is als volgt georganiseerd: universitaire wiskundigen uit verschillende vakgebieden selecteren maximaal drie profielwerkstukken. Als je bij de top 3 hoort, geef je een presentatie over hun werkstuk in een filmpje van max. 15 minuten. Je mag hierbij zo creatief zijn als je wil! Op vrijdagmiddag 23 april 2021 zal een online bijeenkomst georganiseerd worden waarbij de jury en publiek de werkstukken en presentaties kan beoordelen. De prijzen worden daar, mede door middel van een stemming onder het publiek, bepaald. Er is altijd veel belangstelling voor het eindresultaat, dus wij plaatsen de profielwerkstukken in elk geval op onze website (deelname = toestemming).

We ontvangen profielwerkstukken graag in pdf naar pwsprijsvraag@pyth.eu. Vergeet daarbij niet je naam, adres en naam van je school door te geven. Inzendingen moeten uiterlijk 29 maart 2021 bij ons binnen zijn.

Ben je het niet zelf, maar denk je dat één van je leerlingen kans maakt op de prijs: wijs je leerling dan op bovenstaande, en laat haar of hem het profielwerkstuk opsturen!