Prijswinnaars PWS-prijs 2020

Prijswinnaars PWS-prijs 2020

De coronacrisis heeft ook invloed gehad op de Pythagoras PWS prijs. Het Nederlands Mathematisch Congres is afgelast waardoor de top 3 van de prijs geen presentaties over hun werkstukken kon geven. De jury heeft daarom dit jaar op basis van de verslagen de prijswinnaars vastgesteld. Hieronder het juryverslag.

De PWS prijs leverde dit jaar zestien inzendingen op; de onderwerpen liepen uiteen maar er waren overeenkomsten: vier werkstukken hadden onderwerpen gerelateerd aan cryptografie en er waren telkens twee werkstukken over besmettelijke ziekten, de gulden snede, en over Griekse wiskunde (beide leverden vertalingen van oude Griekse teksten). De jury, bestaande uit Sonja Cox, Ronald Meester, Jeroen Spandaw, Matthijs Coster, en K. P. Hart, heeft na een eerste lezing een shortlist van vijf opgesteld en deze werkstukken aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Na rijp beraad is de volgende top drie samengesteld.

Plaats 3

Wiskundige Modellering van de Epidemiologie, van Rianne Riemens. Het onderwerp bleek onverwacht actueel. De lezer vindt hier na een uitgebreide beschrijving van de biologische en medische kant van de zaak een even uitgebreide beschrijving van vereenvoudigde versies van de wiskundige modellen die  gebruikt worden bij het werk aan de COVID-19-epidemie.

Plaats 2

The Maths behind the Great Barrier Reef, van Floris Meijvis. Een werkstuk dat goed laat zien hoe wiskundig modelleren in zijn werk gaat, in dit geval van de wisselwerking tussen het Grote Barrièrerif en de stervissen die schade aanrichten. De jury waardeerde het dat de schrijver ruiterlijk erkende dat zijn modellen (nog) niet perfect waren. Ook liet hij zien te weten wat de effecten van de succesievelijke aanpassingen aan zijn model zouden zijn.

Plaats 1

Het Runderenprobleem. Waar wiskunde en Grieks samenkomen, van Lisan ten Hove. De jury zette dit werkstuk vrijwel unaniem op de eerste plaats. Het betreft een probleem over de runderen van de zonnegod Helios dat Archimedes in dichtvorm in een brief aan Erathostenes stelde. Lisan heeft dit gedicht grondig geanalyseerd en vertaald. Daarna heeft ze even grondig de oplossing van het wiskundige probleem besproken. Het werk is daarnaast zeer verzorgd opgeschreven. Eén jurylid liet zich ontvallen dat het zo als een boekje de winkel in zou kunnen.

De Profielwerkstukken zelf

Onderaan kunnen de 3 beste profielwerkstukken gedownload worden. Helaas paste qua omvang het omslag van het PWS van Lisan ten Hove er niet bij. Omdat we jullie dat niet wilden onthouden is het hieronder los afgebeeld.