Denk mee of tegen met Odyschrift

Denk mee of tegen met Odyschrift

In deze ingezonden brief wordt een nieuwe manier van tellen geïntroduceerd. Vind je het leuk om anders te denken? We gebruiken postcodes in mens-machine interactie.

Wij presenteren een schema voor kaarten van computeropdrachten. Computeropdrachten ontvangen daarmee postcodes. De postcodes gebruiken de letters die voorkomen in de woorden $DO$, $RE$, $MI$ en $FA$: de namen voor $4$ tonen die elkaar opvolgen in een toonladder.

$DOD$ $DOR$ $DED$ $DER$ $ROD$ $ROR$ $RED$ $RER$
$DOF$ $DOM$ $DEF$ $DEM$ $ROF$ $ROM$ $REF$ $REM$
$DAD$ $DAR$ $DID$ $DIR$ $RAD$ $RAR$ $RID$ $RIR$
$DAF$ $DAM$ $DIF$ $DIM$ $RAF$ $RAM$ $RIF$ $RIM$
$FOD$ $FOR$ $FED$ $FER$ $MOD$ $MOR$ $MED$ $MER$
$FOF$ $FOM$ $FEF$ $FEM$ $MOF$ $MOM$ $MEF$ $MEM$
$FAD$ $FAR$ $FID$ $FIR$ $MAD$ $MAR$ $MID$ $MIR$
$FAF$ $FAM$ $FIF$ $FIM$ $MAF$ $MAM$ $MIF$ $MIM$
De postcodes in hun 8 bij 8 structuur

De tabel verdeelt de computeropdrachten in $4$ wijken van $16$ computeropdrachten. Wijken hebben $4$ pleinen van $4$ computeropdrachten. Sorteercentra bevinden zich waar $4$ wijken of pleinen aan elkaar grenzen. De postcodes kunnen opgegeven worden in één handeling (keuze uit $64$ mogelijkheden) of in een drieslag (keuze uit $4$ mogelijkheden). Elke actie die een computer kan waarnemen en verwerken is geschikt.

Toepassingen

  • Odyschaak: Een virtueel schaakbord dat tegelijk een virtueel toetsenbord is. Er kan ook geschaakt worden op een (virtueel) toetsenbord van 4 toetsen.
  • sneltoetsen: De kaart wordt ook toegepast op het toetsenbord. De toets met een gelijke postcode is de sneltoets voor een computeropdracht.
  • communicatie over computergebruik: Handleidingen kunnen met de postcodes de plaats benoemen waar een actie is geprojecteerd. Dit maakt handleidingen minder afhankelijk van beschrijvingen van die plaatsen. 
  • telwoorden: leverancier van telwoorden voor telstelsels. Bijvoorbeeld: een telstelsel met grondtal $64$ of een met grondtal $60$.

Oproep

Odyschrift begint de conceptuele fase te ontstijgen. Gezocht: mee- en tegendenkers en mensen die willen helpen Odyschrift te realiseren. Bekijk odyschrift.nl of mail info@odyschrift.nl.