Driehoek van Pascal, 57-1

Driehoek van Pascal, 57-1

Dit plaatje komt uit een Chinees boek uit 1303, geschreven door Zhu Shijie, waarin hij zegt dat deze driehoek al bekend was bij Jia Xian rond 1050. De driehoek werd door hen gebruikt bij het uitrekenen van wortels en het oplossen van vergelijkingen.

Welke getallen en welk patroon herken je in deze driehoek? Er staat ook een klein foutje in. Kun je het vinden?

Bij ons staat deze driehoek bekend als de driehoek van Pascal, genoemd naar Blaise Pascal (1623-1662). Pascal was dus niet de eerste die de driehoek bedacht (ook niet in de westerse cultuur), maar hij bewees wel allerlei eigenschappen van de driehoek in zijn boek Traité du triangle arithmétique. Het is dus niet helemaal onterecht dat de driehoek naar hem genoemd is.