Driehoek van Pascal, 57-3

Driehoek van Pascal, 57-3

Dit is de driehoek van Pascal (1623 - 1662) zoals hij te vinden is in zijn Traité du triangle arithmétique (Parijs, 1665). Dat werk ontstond uit een correspondentie met Pierre de Fermat in 1654. Die correspondentie ging over hoe je de pot moet verdelen bij een spel waarbij beide spelers eenzelfde bedrag hebben ingezet en per ronde ook evenveel kans hebben om te winnen. Degene die het eerst een bepaald aantal rondes gewonnen heeft krijgt de hele pot. Maar stel nu dat het spel op een bepaald moment wordt afgebroken. Hoe moet de inzet dan verdeeld worden?
Dit type vragen leidde tot Pascals onderzoek aan kansrekening. In zijn boek begint hij met een beschrijving van de getallendriehoek en daarna bewijst hij een aantal eigenschappen van de getallen in deze driehoek.