Driehoek van Pascal, 57-4

Driehoek van Pascal, 57-4

De driehoek van Pascal is een van de meest bestudeerde structuren uit de wiskunde. En telkens opnieuw worden er nieuwe dingen in ontdekt. Zo is er een verband tussen de driehoek van Pascal en de driehoek van Sierpiński, een fractal die ontstaat door uit een gelijkzijdige driehoek delen weg te halen zoals dat gebeurt in de figuren hiernaast.

Dit procedé wordt oneindig lang voortgezet, en wat er overblijft noemen we de driehoek van Sierpiński.
Als we in de driehoek van Pascal de oneven getallen een kleurtje geven, dan ontstaat de volgende figuur: