Fietsendieven Oplossingen

Opdracht 1. 0,0912; 0,0009; 0,1490; 0,1490.
Opdracht 2. 0,0475.
Opdracht 3. Als $\lambda$ geheel is, zijn $\textbf{P}(X = \lambda)$ en $\textbf{P}(X = \lambda – 1)$ gelijk:
$$\textbf{P}(X =\lambda )= \frac{\lambda^\lambda}{\lambda!}\cdot e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\lambda-1}\cdot \lambda}{\lambda\cdot (\lambda-1)!} \cdot e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\lambda-1}}{(\lambda-1)!} \cdot e^{-\lambda} = \textbf{P}(X =\lambda −1).$$
Opdracht 4. $\textbf{P}(X = 1 | X \geq 1) = 0,970811$; $\lambda  \approx 0,117383$; $e^{-\lambda} \approx 0,889244$; aantal bij $k = 0: 21.180$. Totale groepsgrootte: 23.818.
Opdracht 5. $\textbf{P}(X = 1 | X \geq 1) = 0,942457$; $\lambda ≈ 0,117383$; $e^{-\lambda} ≈ 0,889244$; aantal bij $k = 0: 75.624$. Totale groepsgrootte: 85.043.