Illusie 56-1

Illusie 56-1

Elk jaar is er een Best Illusion of the Year Contest. Hierboven zie je een dak met een convexe vorm, dat in een spiegel opeens concaaf wordt. Hoe het werkt? Dat verraadt het filmpje op http://youtu.be/KtA6u1HIqbg. De bedenker van deze illusie is de Japanner Kokichi Sugihara, die hiermee in 2015 de tweede prijs won. Het vernuft is zowel wiskundig als psychologisch.