Kleine Nootjes 56-5

Kleine Nootjes 56-5

Fruit

Willemijn koopt bananen (1 euro per stuk), citroenen (60 cent per stuk), peren (40 cent per stuk) en pruimen (20 cent per stuk); van elke soort minstens één. Als ze betaald heeft, valt het haar op dat de gemiddelde prijs per vrucht 36 cent is. Wat is het kleinst mogelijke aantal vruchten dat ze heeft gekocht?

Vierkant bedekken

Hieronder zie je hoe je een 2 $\times$ 2-vierkant zonder overlap kunt bedekken met een driehoek, een vierhoek en een vijfhoek. Lukt het jou een 4 $\times$ 4-vierkant te bedekken met een driehoek, een vierhoek, een vijfhoek, een zeshoek, een zevenhoek en een achthoek?

Kikkersprongen

Een kikker staat op de getallenlijn op het getal 0. Als hij springt, springt hij één positie naar links (met kans 0,5) of één positie naar rechts (met kans 0,5). In totaal springt de kikker zeven keer. Hoe groot is de kans dat de kikker tijdens zijn sprongen twee keer het groene veld verlaat en wél in het groene veld eindigt?

Pi-dag

14 maart was het π-dag. Maar ook 1 mei is een mooie datum om tot π-dag om te dopen. Kan jij bedenken waarom?

1 + 1 + 1 = 3

Kun je een oplossing vinden voor de onderstaande som? Verschillende letters staan voor verschillende cijfers; gelijke letters voor gelijke cijfers.

Bekijk oplossing