Kleine nootjes 63-3

Kleine nootjes 63-3

stoel

'Vierendelen' was een techniek (die gelukkig niet meer wordt gebruikt) waarbij iemand met elke ledemaat aan een ander paard werd gebonden, waarna de paarden mochten vertrekken. Neem in plaats van een man een stoel met 4 poten en bind elke poot aan een paard. De stoel blijft heel op voorwaarde dat de paarden allen dezelfde richting uitlopen.

Gegeven dat de paarden elk slechts 4 richtingen uitkunnen (noord, oost, zuid, west) met elk een even grote kans, wat is de kans dat de stoel heel blijft? 

vierkant

In een vierkant van $5\times 5$ staan de getallen (ofwel horizontaal ofwel verticaal ofwel beide) $82710, 59653, 85611, 29459, 64307, 15024, 76305, 19549, 03749$.

Welk getal staat er zowel horizontaal als verticaal?

Onsterfelijke muzikant(en)

Puur voor de denkoefening: David Bowie (1947-2016) was de reïncarnatie van Umberto Nicoletti (1899-1947) die de reïncarnatie was van Johann Strauss jr. (1825-1899) die de reïncarnatie was van Antonio Salieri (1750-1825) die de reïncarnatie was van Johan Sebastian Bach (1685-1750) die de reïncarnatie was van Johann Michael Nicolai (1629-1685) die de reïncarnatie was van Gaspar Fernandez (1570-1629). Als we van deze $7$ componisten de drie oudst-gestorvenen en de drie jongst-gestorvenen weglaten, wie blijft er over?

Een heleboel enen

Als je weet dat

$1 \times 1 = 1$
$11 \times 11 = 121$
$111 \times 111 = 12321$

Hoeveel is dan $111111111 \times 111111111$?

Zeeslagje

In een rooster van $10 \times 10$ kleine vierkanten is een vloot schepen. Er is een schip van vier cellen, twee van drie cellen, drie van twee cellen en vier van een cel. Schepen raken elkaar niet horizontaal of verticaal of diagonaal. Cijfers onderaan en rechts geven aan hoeveel cellen in de kolom of rij bezet worden door een schip. Doel is om alle schepen te lokaliseren.

 

 

Bekijk oplossing