Nieuwe 'River crossing'

Nieuwe 'River crossing'

Het solitaire spel River Crossing, oorspronkelijk verschenen in 2002, is een leuk denkspel waarin met een aantal gegeven planken een rivier met gevaarlijke krokodillen, slangen en piranha’s moet worden overgestoken. Ik heb een nieuwe River Crossing ontworpen, met een knipoog naar de wiskunde.

De editie die ik heb, bevat 40 varianten in oplopende moeilijkheidsgraad. In figuur 1 is spel 25 afgebeeld. Elk spel bestaat uit een kaart waarin een zeker aantal van de $5 \times 7$ gaatjes niet is afgedekt. Daar plaats je eerst de (houtkleurige) pionnen in. Er is een Beginpunt (onderin afgebeeld) en een Eindpunt (boven). Je mag vanaf het beginpunt over de planken lopen. Je kunt een plank verplaatsen door hem mee te nemen terwijl je over de andere planken loopt, en je kunt een plank roteren om een boomstronk, als je zelf op de boomstronk staat. Door middel van het steeds verplaatsen van een plank tussen de boomstronken kun je uiteindelijk de rivier oversteken.

Figuur 1
Figuur 1

Ik citeer de spelregels van River Crossing (met de wat merkwaardige Nederlandse titel ‘Val er niet in’):

  • De wandelaar kan niet springen. Noch tussen boomstronken, noch vanaf de wal, noch tussen de planken.
  • De wandelaar kan een plank optillen en verplaatsen.
  • De wandelaar kan slechts één plank tegelijkertijd optillen en verplaatsen.
  • De planken moeten exact passen tussen twee boomstronken.
  • Planken kunnen niet steunen op andere planken en mogen ook niet gestapeld worden.
  • Planken kunnen niet over boomstronken gelegd worden die in de weg zouden liggen.
  • Planken mogen niet worden ‘weggegooid’.

(De laatste regel is nieuw. Verder heb ik één van de oude regels weggelaten, omdat deze al volgt uit een andere regel.)

Opdracht 1

Probeer eerst de oplossing te vinden van spel 25. Dat betekent nogal veel lopen over planken (dat mag natuurlijk ook) en verplaatsen ervan.

Voor mijn ‘nieuwe River Crossing’ heb je een beetje wiskunde nodig.

Opdracht 2 (‘Nieuwe River Crossing’)

Kun je in figuur 2 van Begin naar Eind komen met drie planken − met lengten 2, 4 en 5 − en dezelfde regels als in River Crossing? (Tip: kopieer de figuur tweemaal en knip de drie planken uit. Ook een schaak- of dambord met damschijven op de plaatsen van de boomstronken kan helpen.)

Figuur 2
Figuur 2

 

Bekijk oplossing