Oplossing AchterOPgave 62-4

We stellen voor $c(n)$ een recursieve betrekking op. Nummer de hoekpunten van de convexe $n$-hoek, $n \ge 3$, opvolgend als $k = 1, \ldots , n$. Neem de zijde tussen de twee naast elkaar liggende hoekpunten $1$ en $n$ als basis van een driehoek en laat de top ervan lopen over de andere $n - 2$ hoekpunten $k = 2, \ldots , n - 1$. Deze driehoek verdeelt de $n$-hoek in drieën: de driehoek zelf, een $k$-hoek en een $(n + 1 - k)$-hoek. Zo leiden we af:

$$c(n) =\sum_{k=2}^{n-1}c(k) \cdot c(n + 1 - k), c(2) = 1.$$

Hieruit volgt: $c(3) = 1$, $c(4) = 2$, $c(5) = 5$, $c(6) = 14$, $c(7) = 42$, $c(8) = 132$, $c(9) = 429$, $c(10) = 1430$.