Oplossingen Kleine nootjes en UPjes 62-2

Kleine nootjes

 

$\# = 0,1,2$ omdat eerste cijfer van uur

$\%= 0,1,2$ omdat eerste cijfer van uur

$\S= 4,5$ omdat de uren verspringen

Als $\S=4$ dan moet $\#=0$ want $0+4=4$. Maar dan komt er $40+14=54$ en blijft het uur gelijk.

Dus $\S=5$.

$\%$ moet dan $1$ zijn en $\#$ moet $0$ zijn. Hieruit volgt $\&=9$

De klok leest dus eerst $09\ u\ 51$ en $14$ minuten later staat er $10\ u\ 05$.

 

$D$ curry: $€\,6{,}10=€\,0{,}70+€\,5{,}00+0{,}40$

 
 
 

steen is weg dus blijven over: blad kaars schaar vork. Hiertegen winnen (schaar,), (blad, steen), (steen, kaars), (kaars, schaar)

Blad wint maar één keer (tegen kaars) dus best niet blad.

  $32=4\times 8$  

UPjes

                 
   

89=134 217 728

Het grootste getal is de uitkomst van $9^9$ maar dat is niet even.

     

143 278 965

$\dot\ \ \dot\ \ \dot\ \ \dot\ \ 7\ \dot\ \ \dot\ \ \dot\ \ 5$ dan moet het zijn $o\ e\ o\ e\ 7\ e\ o\ e\ 5$.

Som eerste drie cijfers $8$ dat moet zijn $1, 3, 4$. $1, 2, 5$ kan niet want $5$ is al gebruikt.

Som laatste drie $20$ dat moet $5 + 15=20$, $15= 7 + 8$  of $6 + 9$, blijft over $6, 9$

Voorbeeld  $1\ 4\ 3\ 2\ 7\ 8\ 9\ 6\ 5$ blijven over;  het kleinste is $143\,278\,965$

   
       
 
         
   

1317

Het laatste cijfer is een $7$ en het eerste moet een $1$ zijn dus samen $7+1=8$, dus blijft er nog $4$ over. Mogelijke cijfers zijn dan $1,2$ en $3$, Mogelijke combinaties $13, 31, 22$. Omdat er geen twee gelijke cijfers naast elkaar mogen staan blijft $31$ over, het getal is dan $1317$.

     

1735

Te gebruiken cijfers $1, 3, 5, 7$ en $9$.  Het getal eindigt op een $5$ en begint met een $1$ (kloktijd) mogelijkheden  $1\ \dot\ \ \dot\ \ 5$ zijn $1735$ en $1935$.

$17:35$ bevat $5$ uur en dus het getal moet $1735$ zijn.