Oplossingen π en leuke oppervlakken

Deze figuren zijn bijzonder omdat ze cirkels hebben als begrenzing maar hun oppervlaktes zijn gehele getallen.

fig. 2: oppervlakte = $2$

fig.3: oppervlakte = $4$

fig.4: oppervlakte = $4$

fig.5: oppervlakte = $4ab$

fig.6: oppervlakte = $1$

fig.7: oppervlakte = $8$

fig.8: oppervlakte = $3$