Oproep PWS prijsvraag 2022

Oproep PWS prijsvraag 2022

Heeft een van uw leerlingen een profielwerkstuk over wiskunde gemaakt? Stuur het werkstuk dan op naar de redactie van Pythagoras! Pythagoras looft drie prijzen uit voor de beste wiskundeprofielwerkstukken van dit schooljaar. De prijzen zijn 250, 125 en 75 euro. En bij voldoende kwaliteit bewerken we een profielwerkstuk tot een artikel in Pythagoras.

De wedstrijd is als volgt georganiseerd: universitaire wiskundigen uit verschillende vakgebieden selecteren maximaal drie profielwerkstukken. De auteurs van deze profielwerkstukken geven een presentatie over hun werkstuk. Op woensdagmiddag 20 april 2022 tijdens de docentendag van het Nederlands Mathematisch Congres zal de jury én publiek de werkstukken en presentaties kan beoordelen. De eerste, tweede en derde prijs worden daar, mede door middel van een stemming onder het publiek, bepaald. Er is altijd veel belangstelling voor het eindresultaat, dus wij plaatsen de profielwerkstukken in elk geval op onze website (deelname = toestemming).

We ontvangen profielwerkstukken graag in pdf. Zorg dat uw leerlingen het werkstuk (inclusief naam, adres en school) sturen naar pwsprijsvraag@pyth.eu. Inzendingen moeten uiterlijk 28 maart 2022 bij ons binnen zijn.

Bronvermelding

  1. Pythagoras