Maak van een gegeven aantal verschillende pythagons een vorm, zodanig dat de omtrek minimaal is.