Programmatuur bij Drie op een Rij

# Eerste programma
# invoer is een rij van getallen, 
# uitvoer is maximum en de gesorteerde rij sommen, indien de sommen allen verschillen
# Er wordt gebruik gemaakt van de functie MaxSommen en VerschilSommen

# MaxSommen bepaalt het maximum van de sommen
def MaxSommen(S):
  ls = len(S)
  m = 0
  for i in range(0,ls-2):
    som = S[i] + S[i+1] + S[i+2]
    if som > m:
      m = som
  som = S[0] + S[ls-2] + S[ls-1]
  if som > m:
    m = som
  som = S[0] + S[1] + S[ls-1]
  if som > m:
    m = som
  return m

def VerschilSommen(S):
  ls = len(S)
  Sommen = []
  for i in range(0,ls-2):
    Sommen.append(S[i] + S[i+1] + S[i+2])
  Sommen.append(S[0] + S[ls-2] + S[ls-1])
  Sommen.append(S[0] + S[1] + S[ls-1])
  Sommen.sort()
  ok = 0
  for i in range(0,ls-2):
    if Sommen[i] == Sommen[i+1]:
      ok += 1
  if ok == 0:
    return Sommen
  else:
    return []

print(MaxSommen([1,2,3,4,5]))
print(VerschilSommen([1,2,3,4,5]))

 

# Tweede programma: Het doorlopen van n! mogelijkheden

# bron: https://www.geeksforgeeks.org/permutation-and-combination-in-python/
# A Python program to print all permutations using library function 

# hierboven staan de twee procedures die worden gebruikt.

import time
from itertools import permutations 
 
# Get all permutations of [1, 2, 3, ..., n] 

minN = 4     # kleinste waarde voor n
maxN = 11    # grootste waarde voor n
MINMAX = [6]   # lijst van minmax vanaf 3
MINMAXCNT = [1] # lijst van aantallen oplossingen vanaf 3 (minmax)
VSOMMENCNT = [1] # lijst van aantallen oplossingen vanaf 3 (vsommen)
for nn in range(maxN - minN + 1):
  n = nn + minN
  perms = permutations(range(1,n)) # hiermee worden alle permutaties van 1 .. n-1 gemaakt
  # print("aantal elementen:", n)
  # Print the obtained permutations 
  t0 = time.process_time()
  minmax = 3*n  # minimum van maximum
  vsommen = 2*n # verschil van grootste en kleinste van de verschillende sommen
  minmaxcnt = 0 # aantal oplossingen bij minmax
  vsommencnt = 0 # aantal oplossingen bij vsommen
  VBmtot = []  # voorbeeld bij minmax
  VBvtot = []  # voorbeeld bij vsommen
  ResSommen = [] # resultaat van uitkomst van vsommen (gesorteerd)
  for perm in list(perms):    # we gaan alle permutaties stuk voor stuk bekijken
    if perm[0] < perm[n-2]:  # de helft van de permutaties kunnen we overslaan
      L = list(perm)
      L.append(n)      # we voegen uiteindelijk n toe
      m = MaxSommen(L)    # procedure uitvoeren
      v = VerschilSommen(L) # procedure uitvoeren
      if m < minmax:     # een beter resultaat
        VBmtot = L     # een nieuw voorbeeld
        minmax = m     # minmax aanpassen
        minmaxcnt = 0   # aantal oplossingen resetten
      if m == minmax:    # bij een gelijk resultaat
        minmaxcnt += 1   # het aantal oplossingen verhogen met 1
      if len(v) > 0:     # als len(v) == 0, dan zijn niet alle sommen verschil..
        vmin = v[0]
        vmax = v[n-1]
        vv = vmax-vmin   # verschil van grootste en kleinste verschil
        if vv < vsommen:  # een beter resultaat
          VBvtot = L   # een nieuw voorbeeld
          vsommen = vv  # vsommen aanpassen
          ResSommen = v # we bewaren de verschillende sommen
          vsommencnt = 0 # aantal oplossingen resetten
        if vv == vsommen:
          vsommencnt += 1 # aantal oplossingen verhogen met 1
  t1 = time.process_time()
  MINMAX.append(minmax)     # Toevoegen van minmax in de lijst van oplossingen
  MINMAXCNT.append(minmaxcnt)  # Toevoegen van minmaxcnt in de lijst van oplossingen
  VSOMMENCNT.append(vsommencnt) # Toevoegen van vsommencnt in de lijst van oplossingen
  print(n, ": minmax:", minmax, ", verschillende sommen:", ResSommen)
  print("   aantal oplossingen minmax:", minmaxcnt, "voorbeeld:", VBmtot)
  print("   aantal oplossingen sommen:", vsommencnt, "voorbeeld:", VBvtot)
  T = t1-t0
  D = 1
  while T < 1000:
    T *= 10
    D *= 10
  TT = round(T)
  print("   Gebruikte tijd", TT/D)
print("minmax", MINMAX)
print("minmax aantallen", MINMAXCNT)
print("sommen aantallen", VSOMMENCNT)