Pythagoras Python Programmeren

Pythagoras Python Programmeren

Vanaf het komende nummer gaan we aan de slag met een uitgebreide serie van artikelen over programmeren en de relatie tot wiskunde. Een aantal programma's zullen op de website van Pythagoras terug te vinden zijn. Maar je zult ook zelf aan de slag gaan.

We hebben gekozen voor de programmeertaal Python, ooit ontworpen door de Nederlander Guido van Rossum. In de praktijk blijkt deze taal een aantal prettige bijkomstigheden te hebben als je met wiskunde aan de slag gaat. Het programma is verkrijgbaar in het open source domein en draait onder de meeste operating systems, zeker Windows 7 en Windows 10, Linux en Mac.

Mogelijk dat je je nu al wilt voorbereiden op die cursus. Daarom dat we hier schrijven wat je moet organiseren voordat je mee kunt doen.

Python 2 of Python 3?

Python bestaat al vanaf 1989, en is steeds voorzien van nieuwe snufjes. De huidige versie is Python 3. Deze versie bestaat al vanaf 2008. Daarnaast wordt Python 2 veelvuldig gebruikt. We adviseren je om Python 3 te installeren.

Uitbreidingspakketten

Daarnaast gaan we in de loop van de tijd aan de slag van een aantal modules, om bijvoorbeeld ook grafisch iets te kunnen doen. Hieronder sommen we een aantal pakketten op die je al vast kunt installeren.

We werken in de omgeving Jupyter. Jupyter kun je samen met een aantal andere pakketten downloaden als je Anaconda download van anaconda.org. Je kunt er ook voor kiezen om Jupyter te downloaden van jupyter.org.

We gaan later ook grafisch aan de slag. Daarvoor gebruiken we tkinter. Meestal is tkinter al geïnstalleerd.

Daarnaast gaan we kijken naar bepaalde getaltheoretische programma's. Daarvoor is het handig om sympy te installeren (zie sympy.org).

Er zullen ongetwijfeld nog meer pakketten volgen. Daar berichten we je t.z.t. over.

Contact met de redactie

De installatie valt in het algemeen erg mee. Mocht je er niet uitkomen, dan verzorgt de redactie een helpdesk: schrijf naar [email protected]. Een aantal antwoorden op vragen die bij de helpdesk binnenkomen plaatsen we ook op de website. Kijk op www.pyth.eu/pypy-faq.

Een eerste programma

In feite ben je nu klaar voor het eerste artikel dat we gaan schrijven. Maar we kunnen ons voorstellen dat je momenteel toch wel een klein beetje ongeduldig bent. Vandaar dat we een notebook geschreven in de omgeving Jupyter op de website hebben geplaatst. Daarmee je kunt testen of je alles goed hebt gedaan.

Een boek

We zullen voor het algemene programmeren gebruik maken van standaard Python. Er zijn diverse boeken (ook online) die dit behandelen. We hebben zelf een boek gekozen waarvan we vonden dat het Python erg goed uitlegde. Het boek heet "Programmeren voor kinderen, Python", door Carol Vorderman, Uitgeverij: Lannoo, januari 2018, ISBN: 9789401450058.