Python programmatuur bij Dobbelstenen vakantieuitdaging

Python programMatUur bij DoBbelstENen vAkantieuitdaGing

# Programma 1: Versie van Flippo die de oplossing ook weergeeft
import time
import math
from itertools import permutations 

def vereenvoudig(u):
  if u[1] < 0:
    u[0] = -u[0]
    u[1] = -u[1]
  g = math.gcd(u[0],u[1])
  if g < 0:
    g = -g
  if g == 0:
    return ([0,0])
  else:
    return ([u[0]//g,u[1]//g])

def fplus(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1]+u[1]*v[0],u[1]*v[1]])

def fmin(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1]-u[1]*v[0],u[1]*v[1]])

def fmaal(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[0],u[1]*v[1]])

def fdeel(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1],u[1]*v[0]])

def fop(u,v,op):
  if op == 0:
    return fplus(u,v)
  if op == 1:
    return fmin(u,v)
  if op == 2:
    return fmaal(u,v)
  if op == 3:
    return fdeel(u,v)

t0 = time.process_time()

Q = [3,3,11,25,24]
OPS = ["+", "-", "x", ":"]
a = Q[0]
b = Q[1]
c = Q[2]
d = Q[3]
r = Q[4]
perms = permutations([a,b,c,d])
# disc = (a-b)*(a-c)*(a-d)*(b-c)*(b-d)*(c-d)
lipe = list(perms)
lipe.sort()
print(len(lipe))
print(lipe)
for elt in lipe:
  for u1 in range(4):
    r1 = fop([elt[0],1],[elt[1],1],u1)
    for u2 in range(4):
      r2a = fop(r1,[elt[2],1],u2)
      r2b = fop([elt[2],1],r1,u2)
      r2c = fop([elt[2],1],[elt[3],1],u2)
      for u3 in range(4):
        r3a = fop(r2a,[elt[3],1],u3)
        r3b = fop(r2b,[elt[3],1],u3)
        r3c = fop([elt[3],1],r2a,u3)
        r3d = fop([elt[3],1],r2b,u3)
        r3e = fop(r1,r2c,u3)
        if (r3a[0] == r) & (r3a[1] == 1):
          #print(r1, r2a, r3a, "(", "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", OPS[u2], elt[2], ")", OPS[u3], elt[3])
          print("(", "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", OPS[u2], elt[2], ")", OPS[u3], elt[3])
        if (r3b[0] == r) & (r3b[1] == 1):
          #print(r1, r2b, r3b, "(", elt[2], OPS[u2], "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", ")", OPS[u3], elt[3])
          print("(", elt[2], OPS[u2], "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", ")", OPS[u3], elt[3])
        if (r3c[0] == r) & (r3c[1] == 1):
          #print(r1, r2a, r3c, elt[3], OPS[u3], "(", "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", OPS[u2], elt[2], ")")
          print(elt[3], OPS[u3], "(", "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", OPS[u2], elt[2], ")")
        if (r3d[0] == r) & (r3d[1] == 1):
          #print(r1, r2b, r3d, elt[3], OPS[u3], "(", elt[2], OPS[u2], "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", ")")
          print(elt[3], OPS[u3], "(", elt[2], OPS[u2], "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", ")")
        if (r3e[0] == r) & (r3e[1] == 1):
          #print(r1, r2c, r3e, "(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", OPS[u3], "(", elt[2], OPS[u2], elt[3], ")")
          print("(", elt[0], OPS[u1], elt[1], ")", OPS[u3], "(", elt[2], OPS[u2], elt[3], ")")
t1 = time.process_time()
print("Aantal secondes rekentijd", t1-t0)

 

# Programma 2: Hiermee kunnen voor specifieke sets dobbelstenen
# de berekeningen worden uitgevoerd.

import time
import math
from itertools import permutations 

def vereenvoudig(u):
  g = math.gcd(u[0],u[1])
  if g == 0:
    return ([0,0])
  else:
    return ([u[0]//g,u[1]//g])

def fplus(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1]+u[1]*v[0],u[1]*v[1]])

def fmin(u,v):
  return vereenvoudig([abs(u[0]*v[1]-u[1]*v[0]),u[1]*v[1]])

def fmaal(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[0],u[1]*v[1]])

def fdeel(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1],u[1]*v[0]])

def fop(u,v,op):
  if op == 0:
    return fplus(u,v)
  if op == 1:
    return fmin(u,v)
  if op == 2:
    return fmaal(u,v)
  if op == 3:
    return fdeel(u,v)

def flippo(Q):
  a = Q[0]
  b = Q[1]
  c = Q[2]
  d = Q[3]
  r = Q[4]
  perms = permutations([a,b,c,d]) 
  # disc = (a-b)*(a-c)*(a-d)*(b-c)*(b-d)*(c-d)
  lipe = list(perms)
  lipe.sort()
  ok = 0
  for elt in lipe:
    if ok == 0:
      for u1 in range(4):
        r1 = fop([elt[0],1],[elt[1],1],u1)
        for u2 in range(4):
          r2a = fop([elt[2],1],r1,u2)
          r2b = fop(r1,[elt[2],1],u2)
          r2c = fop([elt[2],1],[elt[3],1],u2)
          for u3 in range(4):
            r3a = fop([elt[3],1],r2a,u3)
            r3b = fop([elt[3],1],r2b,u3)
            r3c = fop(r2a,[elt[3],1],u3)
            r3d = fop(r2b,[elt[3],1],u3)
            r3e = fop(r1,r2c,u3)
            if (r3a[0] == r) & (r3a[1] == 1):
              ok += 1
            if (r3b[0] == r) & (r3b[1] == 1):
              ok += 1
            if (r3c[0] == r) & (r3c[1] == 1):
              ok += 1
            if (r3d[0] == r) & (r3d[1] == 1):
              ok += 1
            if (r3e[0] == r) & (r3e[1] == 1):
              ok += 1
  return ok

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen3 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen4 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (7, 8, 9, 10, 11, 12)
Dobbelsteen3 = (13, 14, 15, 16, 17, 18)
Dobbelsteen4 = (19, 20, 21, 22, 23, 24)

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (2, 4, 6, 8, 10, 12)
Dobbelsteen3 = (3, 6, 9, 12, 15, 18)
Dobbelsteen4 = (4, 8, 12, 16, 20, 24)

# Oplossing van Lance Bakker
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 6, 10)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen4 = (9, 11, 12, 13, 14, 15)

# Oplossing van Casper de With
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 6, 9)
Dobbelsteen4 = (10, 11, 12, 14, 15, 18)

print(Dobbelsteen1, Dobbelsteen2, Dobbelsteen3, Dobbelsteen4, ":")

t0 = time.process_time()
niet_geslaagd = 0
for n in range(1,101):
  if n % 10 == 0: print (n, "% gedaan")
  for a1 in Dobbelsteen1:
    for a2 in Dobbelsteen2:
      for a3 in Dobbelsteen3:
        for a4 in Dobbelsteen4:
          Q = [a1,a2,a3,a4,n]
          f = flippo(Q)
          if f == 0:
            niet_geslaagd +=1
t1 = time.process_time()
print(round(100-niet_geslaagd/1296,2),"% door", \
   Dobbelsteen1, Dobbelsteen2, Dobbelsteen3, Dobbelsteen4)
T = t1-t0
M = math.floor(T / 60)
print("Rekentijd:", M, "minuten", T - 60*M, "seconden")

 

# Programma 3: Het kan echter veel sneller.

import time
import math
from itertools import permutations 

def vereenvoudig(u):
  g = math.gcd(u[0],u[1])
  if g == 0:
    return ([0,0])
  else:
    return ([u[0]//g,u[1]//g])

def fplus(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1]+u[1]*v[0],u[1]*v[1]])

def fmin(u,v):
  return vereenvoudig([abs(u[0]*v[1]-u[1]*v[0]),u[1]*v[1]])

def fmaal(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[0],u[1]*v[1]])

def fdeel(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1],u[1]*v[0]])

def fop(u,v,op):
  if op == 0:
    return fplus(u,v)
  if op == 1:
    return fmin(u,v)
  if op == 2:
    return fmaal(u,v)
  if op == 3:
    return fdeel(u,v)

def flippo(Q):
  a = Q[0]
  b = Q[1]
  c = Q[2]
  d = Q[3]
  S = []
  perms = permutations([a,b,c,d]) 
  lipe = list(perms)
  lipe.sort()
  for elt in lipe:
    for u1 in range(4):
      r1 = fop([elt[0],1],[elt[1],1],u1)
      for u2 in range(4):
        r2a = fop([elt[2],1],r1,u2)
        r2b = fop(r1,[elt[2],1],u2)
        r2c = fop([elt[2],1],[elt[3],1],u2)
        for u3 in range(4):
          r3a = fop([elt[3],1],r2a,u3)
          r3b = fop([elt[3],1],r2b,u3)
          r3c = fop(r2a,[elt[3],1],u3)
          r3d = fop(r2b,[elt[3],1],u3)
          r3e = fop(r1,r2c,u3)
          if (r3a[0] not in S) & (r3a[0] < 101) & (r3a[0] > 0) & (r3a[1] == 1):
            S.append(r3a[0])
          if (r3b[0] not in S) & (r3b[0] < 101) & (r3b[0] > 0) & (r3b[1] == 1):
            S.append(r3b[0])
          if (r3c[0] not in S) & (r3c[0] < 101) & (r3c[0] > 0) & (r3c[1] == 1):
            S.append(r3c[0])
          if (r3d[0] not in S) & (r3d[0] < 101) & (r3d[0] > 0) & (r3d[1] == 1):
            S.append(r3d[0])
          if (r3e[0] not in S) & (r3e[0] < 101) & (r3e[0] > 0) & (r3e[1] == 1):
            S.append(r3e[0])
  return len(S)

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen3 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen4 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (7, 8, 9, 10, 11, 12)
Dobbelsteen3 = (13, 14, 15, 16, 17, 18)
Dobbelsteen4 = (19, 20, 21, 22, 23, 24)

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (2, 4, 6, 8, 10, 12)
Dobbelsteen3 = (3, 6, 9, 12, 15, 18)
Dobbelsteen4 = (4, 8, 12, 16, 20, 24)

# Oplossing van Lance Bakker
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 6, 10)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen4 = (9, 11, 12, 13, 14, 15)

# Oplossing van Casper de With
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 6, 9)
Dobbelsteen4 = (10, 11, 12, 14, 15, 18)

t0 = time.process_time()
geslaagd = 0
for a1 in Dobbelsteen1:
  for a2 in Dobbelsteen2:
    for a3 in Dobbelsteen3:
      for a4 in Dobbelsteen4:
        Q = [a1,a2,a3,a4]
        f = flippo(Q)
        geslaagd += f
t1 = time.process_time()
print(round(geslaagd/1296,2),"% door", \
   Dobbelsteen1, Dobbelsteen2, Dobbelsteen3, Dobbelsteen4)
T = t1-t0
M = math.floor(T / 60)
print("Rekentijd:", M, "minuten", T - 60*M, "seconden")

Conform de ideeen van Casper wordt hieronder een database aangemaakt met records die twee getallen bevatten $(N, C)$, waarbij $N=g^3 \star a + g^2 \star b + g \star c + d$ en $C$ is het aantal oplossingen in de range $[1 \ldots 100]$ voor het viertal $(a,b,c,d)$. Maar er kunnen nog een aantal slimmigheden worden toegevoegd:

 1. $1\le a\le b\le c\le d$. Dus niet alle mogelijkheden hoeven opgeslagen te worden. Door slim uitlezen hoeft alleen $C$ opgeslagen te worden.
 2. De formule van $(a,b,c,d)$ naar $N$ is als volgt: $C_2(n) = \frac{1}{2}n(n+1)$, $C_3(n)=\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$ en $C_4(n)=\frac{1}{24}n(n+1)(n+2)(n+3).$ $N=a+C_2(b)+C_3(c)+C_4(d)$.
# Programma 4: Berekening om externe data te creeren. 
# Zie beschrijving hier boven en programma 7.
# Op mijn computer kostte de berekening 22 minuten. Maar ik bereken alle combinaties
# t/m 40. In principe volstaat 24. Dat scheelt aanzienlijk, ook qua opslag!
# Let op: De constante DIR moet mogelijk worden aangepast.
import time
import math
from itertools import permutations 

def Line_To_Num(line, T):
  S = data.split(",")
  for s in S:
    if s not in ["", "\n"]:
      T.append(int(s))
  return 

def vereenvoudig(u):
  g = math.gcd(u[0],u[1])
  if g == 0:
    return ([0,0])
  else:
    return ([u[0]//g,u[1]//g])

def fplus(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1]+u[1]*v[0],u[1]*v[1]])

def fmin(u,v):
  return vereenvoudig([abs(u[0]*v[1]-u[1]*v[0]),u[1]*v[1]])

def fmaal(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[0],u[1]*v[1]])

def fdeel(u,v):
  return vereenvoudig([u[0]*v[1],u[1]*v[0]])

def fop(u,v,op):
  if op == 0:
    return fplus(u,v)
  if op == 1:
    return fmin(u,v)
  if op == 2:
    return fmaal(u,v)
  if op == 3:
    return fdeel(u,v)

def flippo(Q):
  a = Q[0]
  b = Q[1]
  c = Q[2]
  d = Q[3]
  S = []
  perms = permutations([a,b,c,d]) 
  lipe = list(perms)
  lipe.sort()
  for elt in lipe:
    for u1 in range(4):
      r1 = fop([elt[0],1],[elt[1],1],u1)
      for u2 in range(4):
        r2a = fop([elt[2],1],r1,u2)
        r2b = fop(r1,[elt[2],1],u2)
        r2c = fop([elt[2],1],[elt[3],1],u2)
        for u3 in range(4):
          r3a = fop([elt[3],1],r2a,u3)
          r3b = fop([elt[3],1],r2b,u3)
          r3c = fop(r2a,[elt[3],1],u3)
          r3d = fop(r2b,[elt[3],1],u3)
          r3e = fop(r1,r2c,u3)
          if (r3a[0] not in S) & (r3a[0] < 101) & (r3a[0] > 0) & (r3a[1] == 1):
            S.append(r3a[0])
          if (r3b[0] not in S) & (r3b[0] < 101) & (r3b[0] > 0) & (r3b[1] == 1):
            S.append(r3b[0])
          if (r3c[0] not in S) & (r3c[0] < 101) & (r3c[0] > 0) & (r3c[1] == 1):
            S.append(r3c[0])
          if (r3d[0] not in S) & (r3d[0] < 101) & (r3d[0] > 0) & (r3d[1] == 1):
            S.append(r3d[0])
          if (r3e[0] not in S) & (r3e[0] < 101) & (r3e[0] > 0) & (r3e[1] == 1):
            S.append(r3e[0])
  return len(S)

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen3 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen4 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (7, 8, 9, 10, 11, 12)
Dobbelsteen3 = (13, 14, 15, 16, 17, 18)
Dobbelsteen4 = (19, 20, 21, 22, 23, 24)

Dobbelsteen1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Dobbelsteen2 = (2, 4, 6, 8, 10, 12)
Dobbelsteen3 = (3, 6, 9, 12, 15, 18)
Dobbelsteen4 = (4, 8, 12, 16, 20, 24)

# Oplossing van Lance Bakker
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 6, 10)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen4 = (9, 11, 12, 13, 14, 15)

# Oplossing van Casper de With
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 6, 9)
Dobbelsteen4 = (10, 11, 12, 14, 15, 18)

#DIR = "/home/matcos/Documenten/Pythagoras/Python/Jaargang 59/59 Dobbelstenen/"
DIR = "./"
DATA = "DobbelCombinaties.txt"
dfout = DIR+DATA
fout = open(dfout, "w")
t0 = time.process_time()
GOAL = 40
OLDT = 0
cnt = 0
for b1 in range(GOAL):
  a1 = b1 + 1
  for b2 in range(a1):
    a2 = b2 + 1
    for b3 in range(a2):
      a3 = b3 + 1
      for b4 in range(a3):
        a4 = b4 + 1
        Q = [a4,a3,a2,a1]
        f = flippo(Q)
        fout.write(str(f))
        fout.write(",")
        cnt += 1
        if cnt % 25 == 0:
          fout.write("\n")
  T = math.floor(100*a1*a1*a1*a1/(GOAL*GOAL*GOAL*GOAL))
  if T > OLDT:
    OLDT = T
    print(T, "% gedaan")
fout.close()
CC = []
t1 = time.process_time()
T = math.floor(100*(t1-t0))
M = math.floor(T / 6000)
print("Rekentijd:", M, "minuten", T/100 - 60*M, "seconden")
dfin = DIR+DATA
fin = open(dfin, "r")
data = fin.readline()
ld = len(data)
while ld > 0:
  Line_To_Num(data,CC)
  data = fin.readline()
  ld = len(data)
print(len(CC))

 

# Programma 5: Berekening met externe data, die relatief snel is te berekenen.
# Externe data staat eveneens op de site, maar kan ook met programma 4 worden 
# gegenereerd.
# In dit programma heb ik geprobeerd om een nog beter resultaat te vinden.
# Let op: De constante DIR moet mogelijk worden aangepast.
import time
import math

def C2(n):
  return math.floor(n*(n+1)/2)
def C3(n):
  return math.floor(n*(n+1)*(n+2)/6)
def C4(n):
  return math.floor(n*(n+1)*(n+2)*(n+3)/24)

def NC(a,b,c,d):
  return a-1 + C2(b-1) + C3(c-1) + C4(d-1)
def NX(N):
  d = 0
  while C4(d) <= N:
    d += 1
  d -= 1
  c = 0
  while C3(c) <= N - C4(d):
    c += 1
  c -= 1
  b = 0
  while C2(b) <= N - C4(d) - C3(c):
    b += 1
  b -= 1
  a = N - C4(d) - C3(c) - C2(b)
  return (a+1,b+1,c+1,d+1)

CC = []
#DIR = "/home/matcos/Documenten/Pythagoras/Python/Jaargang 59/59 Dobbelstenen/"
DIR = "./"
DATA = "DobbelCombinaties.txt"
dfin = DIR+DATA
fin = open(dfin, "r")
data = fin.readline()
ld = len(data)
while ld > 0:
  Line_To_Num(data,CC)
  data = fin.readline()
  ld = len(data)
lcc = len(CC)
print("Inlezen geslaagd,",lcc,"combinaties.")
maxCC = 0
M = []
for i in range(lcc):
  c = CC[i]
  if c == maxCC:
    M.append(i)
  if c > maxCC:
    maxCC = c
    M = [i]
print ("Maximum",maxCC, "voor:")
for m in M:
  print (NX(m))
for k in range(5):
  print (maxCC-1-k, "voor:")
  for i in range(lcc):
    c = CC[i]
    if c == maxCC-1-k:
      print (NX(i))
print("Ready")

 

# Programma 6: Berekening met externe data, die relatief snel is te berekenen.
# Externe data staat eveneens op de site (zie: [Documenten], maar moet dan nog als .txt 
# opgeslagen worden (zonder opmaak). 
# De data kan ook met programma 4 worden gegenereerd.
# Let op: De constante DIR moet mogelijk worden aangepast.
import time
import math
import random

def C2(n):
  return math.floor(n*(n+1)/2)
def C3(n):
  return math.floor(n*(n+1)*(n+2)/6)
def C4(n):
  return math.floor(n*(n+1)*(n+2)*(n+3)/24)

def NC(a,b,c,d):
  return a-1 + C2(b-1) + C3(c-1) + C4(d-1)
def NX(N):
  d = 0
  while C4(d) <= N:
    d += 1
  d -= 1
  c = 0
  while C3(c) <= N - C4(d):
    c += 1
  c -= 1
  b = 0
  while C2(b) <= N - C4(d) - C3(c):
    b += 1
  b -= 1
  a = N - C4(d) - C3(c) - C2(b)
  return (a+1,b+1,c+1,d+1)

def CNTset(D):
  sum = 0
  D1 = (D[0],D[1],D[2],D[3],D[4],D[5])
  D2 = (D[6],D[7],D[8],D[9],D[10],D[11])
  D3 = (D[12],D[13],D[14],D[15],D[16],D[17])
  D4 = (D[18],D[19],D[20],D[21],D[22],D[23])
  for a in D1:
    for b in D2:
      for c in D3:
        for d in D4:
          S = [a,b,c,d]
          S.sort()
          IX = NC(S[0], S[1], S[2], S[3])
          sum += CC[IX]
  return sum

DD = [
[2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 22, 22, 22, 22, 22, 22],
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6],
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24],
[9, 10, 11, 13, 14, 15,  2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8],
[9, 10, 12, 14, 16, 18,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
[9, 11, 12, 13, 14, 15,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  2, 3, 4, 5, 7, 8], 
[9, 11, 12, 13, 14, 16,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  2, 3, 4, 5, 7, 6],
[9, 11, 12, 13, 14, 22,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  2, 3, 4, 5, 7, 8],
[9, 11, 12, 14, 15, 18,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  2, 3, 4, 5, 6, 10],
[9, 11, 13, 14, 15, 18,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8],
[9, 11, 13, 14, 15, 18,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  2, 3, 4, 5, 7, 8],
[9, 11, 13, 14, 15, 19,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8],
[10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8,  2, 3, 4, 5, 7, 9],
[10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  2, 3, 4, 5, 6, 9],
[10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  2, 3, 4, 5, 6, 10],
[10, 11, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  2, 3, 4, 5, 6, 9],
[10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  2, 3, 4, 5, 6, 9],
[10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  2, 3, 4, 5, 6, 10],
[11, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  2, 3, 4, 5, 7, 8]
   ]
#DD = []
# Oplossing van Casper de With (64.4282 %)
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 6, 9)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen4 = (10, 11, 12, 14, 15, 18)

# Oplossing van Lance Bakker (64.4360 %)
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 6, 10)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen4 = (9, 11, 12, 13, 14, 15)

# Oplossing van Daan de Groot (64.4491 %)
Dobbelsteen1 = (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Dobbelsteen2 = (2, 3, 4, 5, 6, 10)
Dobbelsteen3 = (2, 3, 4, 5, 7, 8)
Dobbelsteen4 = (11, 12, 13, 14, 15, 18)

CC = []
#DIR = "/home/matcos/Documenten/Pythagoras/Python/Jaargang 59/59 Dobbelstenen/"
DIR = "./"
DATA = "DobbelCombinaties.txt"
dfin = DIR+DATA
fin = open(dfin, "r")
data = fin.readline()
ld = len(data)
while ld > 0:
  Line_To_Num(data,CC)
  data = fin.readline()
  ld = len(data)
lcc = len(CC)
print("Inlezen geslaagd,",lcc,"combinaties.")

for D in DD:
  sum = CNTset(D)
  D1 = (D[0],D[1],D[2],D[3],D[4],D[5])
  D2 = (D[6],D[7],D[8],D[9],D[10],D[11])
  D3 = (D[12],D[13],D[14],D[15],D[16],D[17])
  D4 = (D[18],D[19],D[20],D[21],D[22],D[23])
  DS = [D1,D2,D3,D4]
  DS.sort()
  [D1,D2,D3,D4] = DS
  print(sum, round(sum/1296,4),"% door\n  ", D1, D2, D3, D4)
N = 1000
for j in range(20):
  D = [9, 11, 12, 14, 18, 22, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ]
  maxd = CNTset(D)
  Dmax = []
  for d in D:
    Dmax.append(d)
  for i in range(N):
    for z in range(3):
      k = random.randint(0, 47)
      if k > 23:
        k -= 24
        if D[k] > 1:
          D[k] -= 1
        while k > 0:
          if D[k] == D[k-1]:
            D[k-1] -= 1
          k -= 1
      else:
        D[k] += 1
        while k < 23:
          if D[k] == D[k+1]:
            D[k+1] += 1
          k += 1
    r = CNTset(D)
    if r >= maxd-81:
      maxd = r
      Dmax = []
      for d in D:
        Dmax.append(d)
    else:
      D = []
      for d in Dmax:
        D.append(d)
  if maxd/1296 > 64.4:
    print (j, round(maxd/1296,4),"%", Dmax)
print("Ready")

 

# Programma 7: Experiment om met combinaties te werken.
import math
def C2(n):
  return math.floor(n*(n+1)/2)
def C3(n):
  return math.floor(n*(n+1)*(n+2)/6)
def C4(n):
  return math.floor(n*(n+1)*(n+2)*(n+3)/24)

def NC(a,b,c,d):
  return a-1 + C2(b-1) + C3(c-1) + C4(d-1)
  
t0 = time.process_time()
GOAL = 40
cnt = 0
for b1 in range(GOAL):
  a1 = b1 + 1
  for b2 in range(a1):
    a2 = b2 + 1
    for b3 in range(a2):
      a3 = b3 + 1
      for b4 in range(a3):
        a4 = b4 + 1
        cnt += 1
  print(a1, math.floor(100*a1*a1*a1*a1/(GOAL*GOAL*GOAL*GOAL)), "% gedaan", cnt)
t1 = time.process_time()
GOAL = 4
cnt = 0
for b1 in range(GOAL):
  a1 = b1 + 1
  for b2 in range(a1):
    a2 = b2 + 1
    for b3 in range(a2):
      a3 = b3 + 1
      for b4 in range(a3):
        a4 = b4 + 1
        print(a4,a3,a2,a1,NC(a4,a3,a2,a1), cnt)
        cnt += 1
  print(a1, math.floor(100*a1*a1*a1*a1/(GOAL*GOAL*GOAL*GOAL)), "% gedaan", cnt)