Pythoncode bij NIM

Deel 1

# Nim
# Invoer: NimSet
# Uitvoer: PeriodeDD en StartDD

import math

def BerekenVolgendeVerlies(NimSet, NimVerlies):
  L = len(NimVerlies)
  LaatsteVerlies = NimVerlies[L-1]
  VolgendeVerlies = LaatsteVerlies
  OK = True
  while OK == True:
    VolgendeVerlies += 1
    OK = False
    for i in NimSet:
      if (VolgendeVerlies > i) & (VolgendeVerlies-i in NimVerlies):
      OK = True
  return VolgendeVerlies

def CheckPeriodeDD(PeriodeDD, NimDD, StartDDLen, M):
  PeriodeLen = 0
  for v in PeriodeDD:
    PeriodeLen += v
  num = math.ceil(M / PeriodeLen)
  if num < 2:
    num = 2
  NimDDLen = len(NimDD)
  PeriodeDDLen = len(PeriodeDD)
  #print(StartDDLen, PeriodeDDLen, NimDDLen, M, num)
  if NimDDLen < StartDDLen + num * PeriodeDDLen:
    return False
  ok = 0
  for n in range(num):
    for p in range(PeriodeDDLen):
      if PeriodeDD[p] == NimDD[StartDDLen + p + n*PeriodeDDLen]:
        ok += 1
  return ok == num * PeriodeDDLen

NimVerlies = [1]
NimDD = []
NimWinst = [] # Wordt niet gebruikt
NimRemise = [] # Wordt met deze settings niet gebruikt
# Voorbeelden van NimSet
NimSet = [1, 8, 15, 16]
NimSet = [1, 4, 9, 10]
NimSet = [1, 6, 9]
NimSet = [1, 4, 5, 10]
LenNimSet = len(NimSet)
M = NimSet[LenNimSet-1]
VolgendeVerlies = 1
LaatsteVerlies = 1
while VolgendeVerlies < 2*M:
  VolgendeVerlies = BerekenVolgendeVerlies(NimSet, NimVerlies)
  NimDD.append(VolgendeVerlies - LaatsteVerlies)
  NimVerlies.append(VolgendeVerlies)
  LaatsteVerlies = VolgendeVerlies
PeriodeGevonden = False
while not PeriodeGevonden:
  VolgendeVerlies = BerekenVolgendeVerlies(NimSet, NimVerlies)
  NimDD.append(VolgendeVerlies - LaatsteVerlies)
  NimVerlies.append(VolgendeVerlies)
  LaatsteVerlies = VolgendeVerlies
  NimDDLen = len(NimDD)
  StartDD = []
  StartDDLen = 0
  PeriodeDD = []
  PeriodeDDLen = 0
  while (not PeriodeGevonden) & (StartDDLen + 2 * PeriodeDDLen < NimDDLen) & (NimDDLen - StartDDLen >= 4):
    while (not PeriodeGevonden) & (StartDDLen + 2 * PeriodeDDLen < NimDDLen):
      PeriodeDD.append(NimDD[StartDDLen + PeriodeDDLen])
      PeriodeDDLen += 1
      PeriodeGevonden = CheckPeriodeDD(PeriodeDD, NimDD, StartDDLen, M)
    if not PeriodeGevonden:
      StartDD.append(NimDD[StartDDLen])
      StartDDLen += 1
      PeriodeDD = []
      PeriodeDDLen = 0
if StartDDLen > 0:
  print(NimSet, ":", PeriodeDD, "Start", StartDD)
else:
  print(NimSet, ":", PeriodeDD)
print("Ready")

Deel 2

# Nim
# Invoer: MM
# Uitvoer: PeriodeDD en StartDD voor alle (unieke) NimSet met M <= MM

import math
import numpy

def BerekenVolgendeVerlies(NimSet, NimVerlies):
  L = len(NimVerlies)
  LaatsteVerlies = NimVerlies[L-1]
  VolgendeVerlies = LaatsteVerlies
  OK = True
  while OK == True:
    VolgendeVerlies += 1
    OK = False
    for i in NimSet:
      if (VolgendeVerlies > i) & (VolgendeVerlies-i in NimVerlies):
        OK = True
  return VolgendeVerlies

def CheckPeriodeDD(PeriodeDD, NimDD, StartDDLen, M):
  PeriodeLen = 0
  for v in PeriodeDD:
    PeriodeLen += v
  num = math.ceil(M / PeriodeLen)
  if num < 2:
    num = 2
  NimDDLen = len(NimDD)
  PeriodeDDLen = len(PeriodeDD)
  #print(StartDDLen, PeriodeDDLen, NimDDLen, M, num)
  if NimDDLen < StartDDLen + num * PeriodeDDLen:
    return False
  ok = 0
  for n in range(num):
    for p in range(PeriodeDDLen):
      if PeriodeDD[p] == NimDD[StartDDLen + p + n*PeriodeDDLen]:
        ok += 1
  return ok == num * PeriodeDDLen

def BerekenNimPeriode(NimSet):
  NimVerlies = [1]
  NimDD = []
  LenNimSet = len(NimSet)
  M = NimSet[LenNimSet-1]
  VolgendeVerlies = 1
  LaatsteVerlies = 1
  while VolgendeVerlies < 2*M:
    VolgendeVerlies = BerekenVolgendeVerlies(NimSet, NimVerlies)
    NimDD.append(VolgendeVerlies - LaatsteVerlies)
    NimVerlies.append(VolgendeVerlies)
    LaatsteVerlies = VolgendeVerlies
  PeriodeGevonden = False
  while not PeriodeGevonden:
    VolgendeVerlies = BerekenVolgendeVerlies(NimSet, NimVerlies)
    NimDD.append(VolgendeVerlies - LaatsteVerlies)
    NimVerlies.append(VolgendeVerlies)
    LaatsteVerlies = VolgendeVerlies
    NimDDLen = len(NimDD)
    StartDD = []
    StartDDLen = 0
    PeriodeDD = []
    PeriodeDDLen = 0
    while (not PeriodeGevonden) & (StartDDLen + 2 * PeriodeDDLen < NimDDLen) & (NimDDLen - StartDDLen >= 4):
      while (not PeriodeGevonden) & (StartDDLen + 2 * PeriodeDDLen < NimDDLen):
        PeriodeDD.append(NimDD[StartDDLen + PeriodeDDLen])
        PeriodeDDLen += 1
        PeriodeGevonden = CheckPeriodeDD(PeriodeDD, NimDD, StartDDLen, M)
      if not PeriodeGevonden:
        StartDD.append(NimDD[StartDDLen])
        StartDDLen += 1
        PeriodeDD = []
        PeriodeDDLen = 0
  if StartDDLen > 0:
  return [PeriodeDD, StartDD]
  else:
  return [PeriodeDD]

MM = 10
PS_Set = []
kM = numpy.power(2,MM)
cnt = 0
for k in range(kM):
  NimSet = [1]
  c = 2
  while k > 0:
    if k % 2 == 1:
      NimSet.append(c)
    k = k // 2
    c += 1
  PS = BerekenNimPeriode(NimSet)
  PeriodeLen = 0
  for p in PS[0]:
    PeriodeLen += p
  if not PS in PS_Set:
    cnt += 1
    if len(PS) == 2:
      print(cnt, NimSet, ": (", PeriodeLen, ")", PS[0], "Start:", PS[1])
    else:
      print(cnt, NimSet, ": (", PeriodeLen, ")", PS[0])
    PS_Set.append(PS)
print("Ready")

Deel 3

# Nim
# De gebruikte procedures staan hier boven
# Uitvoer: uitsluitend de NimSet met langste periode per M

MM = 19
PS_Set = []
kM = numpy.power(2,MM)
cnt = 0
M0 = 0
PeriodeLenMax = 0
for k in range(kM):
  NimSet = [1]
  c = 2
  while k > 0:
    if k % 2 == 1:
      NimSet.append(c)
    k = k // 2
    c += 1
  NimSetLen = len(NimSet)
  M = NimSet[NimSetLen - 1]
  if M > M0:
    if PeriodeLenMax > 0:
      print(M0, NimSetMax, PeriodeLenMax, PSMax)
    M0 = M
    PeriodeLenMax = 0
  PS = BerekenNimPeriode(NimSet)
  PeriodeLen = 0
  for p in PS[0]:
    PeriodeLen += p
  if PeriodeLen > PeriodeLenMax:
    PeriodeLenMax = PeriodeLen
    NimSetMax = NimSet
    PSMax = PS[0]
print(M, NimSetMax, PeriodeLenMax, PSMax)
print("Ready")

Deel 4

# Nim
# De gebruikte procedures staan hier boven
# Uitvoer: uitsluitend NimSets met start groter dan 0

MM = 10
PS_Set = []
kM = numpy.power(2,MM)
cnt = 0
M0 = 0
PeriodeLenMax = 0
for k in range(kM):
  NimSet = [1]
  c = 2
  while k > 0:
    if k % 2 == 1:
      NimSet.append(c)
    k = k // 2
    c += 1
  NimSetLen = len(NimSet)
  PS = BerekenNimPeriode(NimSet)
  if len(PS) > 1:
    PeriodeLen = 0
    for p in PS[0]:
      PeriodeLen += p
    StartLen = 0
    for p in PS[1]:
      StartLen += p
    print(NimSet, PeriodeLen, StartLen, PS[0], PS[1])
print("Ready")