Pythonprogramma bij Interessantheid van getallen

# Programma om interessantheid te berekenen
ISet = ((3, "D", "derde machten"),
(4, "D2", "driehoeksgetallen"),
(1, "E", "eindige decimale breuk getallen"),
(5, "F", "Fibonacci"),
(9, "F2", "Faculteit"),
(8, "K", "kwadraten"),
(2, "K2", "kwadraatvrije getallen"),
(3, "M", "Mersenne priemen"),
(7, "P", "priemgetallen"),
(6, "P3", "perfecte getallen"),
(1, "P4", "palindromen"))

M = [3,7,31,127,8191,131071,524287,2147483647, 2305843009213693951]

# Lijst van functies

def isCube(n):
  d = math.floor(n ** (1 / 3) + 0.5)
  return n == d ** 3

def isTriangular(n):
  d1 = math.floor((8 * n + 1) ** (1 / 2) + 0.5)
  d = math.floor((d1 - 1) / 2)
  return n == d * (d + 1) / 2

def isFiniteDecimal(n):
  d = n
  while d % 2 == 0:
    d = d/2
  while d % 5 == 0:
    d = d/5
  return d == 1

def isFactorial(n):
  i = 1;
  while (True):
    if (n % i == 0):
      n //= i;
    else:
      break;
    i += 1;
  if (n == 1):
    return True;
  else:
    return False;

def isPerfectSquare(x):
  s = int(math.sqrt(x))
  return s*s == x

def isFibonacci(n):
  return isPerfectSquare(5*n*n + 4) or isPerfectSquare(5*n*n - 4)

def isSquareFree(n):
  d = 0
  maxp = math.floor(n ** (1 / 2))
  for pp in range(maxp):
    p = pp + 2
    if isPrime(p):
      if n % (p * p) == 0:
        d += 1
  return d == 0

def isPrime(n):
  if n == 2 or n == 3: return True
  if n < 2 or n % 2 == 0: return False
  if n < 9: return True
  if n % 3 == 0: return False
  r = int(n ** 0.5)
  f = 5
  while f <= r:
    if n % f == 0: return False
    if n % (f + 2) == 0: return False
    f += 6
  return True

def isPerfectNumber(n):
  Sum = 0
  for j in range(1, n):
    if(n % j == 0):
      Sum = Sum + j
  if (Sum == n): return True;
  else: return False;

def isPalindrome(n):
  if n < 10: return True
  if n < 100:
    if n % 11 == 0:
      return True
    else:
      return False
  m = n % 101
  h = n // 100
  r = n - 100 * h
  m2 = r // 10
  return m == 10 * m2

def ISet_Run():
   N = int(N_Range.get())
   print(N)
   for ii in range(N):
     Interessantheid = 0
     cnt = 0
     i = ii+1
     # derde machten
     if isCube(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # driehoeksgetallen
     if isTriangular(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # eindige decimale breuk getallen
     if isFiniteDecimal(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # Fibonacci
     if isFibonacci(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # Faculteit
     if isFactorial(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # kwadraten
     if isPerfectSquare(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # kwadraatvrije getallen
     if isSquareFree(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # Mersenne priemen
     if i in M:
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # priemgetallen
     if isPrime(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # perfecte getallen
     if isPerfectNumber(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # palindromen
     if isPalindrome(i):
       Interessantheid += int(v_col[cnt].get())
     cnt += 1
     # resultaat
     print (i,Interessantheid)
   return

iset = len(ISet)

# window
win = tk.Tk()
win.title("Interessantheid")

label_col = []
text_col = []
v_col = []

# interessante eigenschappen
for r in range(iset):
   v = tk.StringVar(win, value=str(ISet[r][0]))
   v_col.append(v)
   ttk.Label(win, text=ISet[r][2]).grid(column = 1, row = r)
   Ivalue = ttk.Entry(win, width = 3, textvariable = v).grid(column =
0, row = r)
   text_col.append(Ivalue)

# Invoer
N_Label = ttk.Label(win, text="Range:").grid(column=2, row=0)
N_Range = tk.StringVar(win, value=str(100))
N_Entry = ttk.Entry(win, width=5, textvariable=N_Range).grid(column=2,
row=1)

# Start knop
Run = ttk.Button(win, text="Uitvoer", command=ISet_Run).grid(column=2,
row=2)
# Einde knop
Exit = ttk.Button(win, text="Einde", command=lambda win=win:
win.destroy()).grid(column=2, row=3)

win.mainloop()