Wiskunde schept orde in de chaos

Wiskunde schept orde in de chaos

We gaan op de koffie met Maud Hermans (55). Ze is opgeleid tot econometrist en werkt als ICT applicatiebeheerder voor een bedrijf dat allerlei voertuigen aanpast.

"Toen ik 16 was had ik geen idee wat ik wilde worden of na mijn vwo wilde gaan doen. Ik koos voor een vakkenpakket waarmee je veel kanten op kon: Nederlands, Engels, Frans, Economie, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde. Bij mijn studiekeuze heb ik me vooral laten leiden door de studieboeken van verschillende opleidingen. Ik bracht uren door in de bibliotheek. 

Mijn eerste keus was Bedrijfskunde. Maar toen ik daarvoor werd uitgeloot, koos ik voor Bestuurlijke Informatica. Een nieuwe studie toen, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De studie is nauw verwant aan econometrie. De nadruk ligt minder op het modelleren van situaties – zodat je bijvoorbeeld voorspellingen kunt doen – maar juist meer op informatica, het oplossen van problemen met de computer. Ik had tot dat moment geen computer aangeraakt, maar vertrouwde erop dat ik dat wel zou kunnen leren."

De studie beviel Maud goed. Toen ze een jaar later alsnog werd ingeloot voor Bedrijfskunde, taalde ze er niet meer naar. "Ik wist dat ik op de goede plek zat en heb de studie afgemaakt."

pittig vak

Op de middelbare school was Maud aanvankelijk niet goed in wiskunde. "In 5 vwo ben ik er zelfs op blijven zitten. Maar daarna heb ik er nooit meer een probleem mee gehad. Ik hield het goed bij en haalde vanaf dat moment alleen maar negens. Je moet je wiskunde echt goed moet bijhouden. Je hebt echt tijd nodig om het te verwerken. Begin je te laat, dan red je het niet. Zo ging ik verder op de universiteit. Ik kreeg vakken als statistiek, numerieke wiskunde en analyse – dat is alles wat je op de middelbare school over functies leert, verdiept naar universitair niveau. Ik vond het een pittig vak. De professor die het vak gaf was ongetwijfeld goed in wiskunde. Maar van lesgeven had hij toch echt minder verstand. Hij schreef tijdens de hoorcolleges het bord vol met formules en beperkte bij vragen zijn verdere uitleg tot 'Dat is triviaal!'. Gelukkig had mijn vader een kennis die het me wel kon uitleggen."

Wat vind je leuk aan wiskunde? "Het mooie aan wiskunde vind ik dat het orde in de chaos schept. Je hebt een probleem waarbij je uiteindelijk tot één oplossing komt. Of je gaat bijvoorbeeld op zoek naar verbanden. Of consistentie, logica. Ik hou
erg van puzzelen. Tijdens mijn studie raakte ik echt in de ban van 'het handelsreizigersprobleem': wat is de kortst mogelijke route langs een aantal steden? En dan vooral hoe je dat met de computer kan oplossen. Je zoekt of bedenkt een oplossingsmethodiek (algoritme) en programmeert dat. En dat je dan ziet dat je het probleem daarmee ook opgelost krijgt."

Alles omvattend

Na haar studie heeft Maud eerst veel programmeerwerk gedaan in Visual Foxpro van Microsoft aan kassa-systemen en detacheringswerk bij grote bedrijven. Nu werkt ze voor een bedrijf dat voertuigen aanpast. Het bedrijf gebruikt daarvoor een ERP systeem (Entreprise Resource Planning). Het is een alles omvattend ICT-systeem van Microsoft dat de processen binnen een bedrijf ondersteunt. Het systeem beheert de voorraden van de onderdelen, houdt de projectplanning van de opdrachten van klanten bij en doet ook de complete financiële afhandeling. 

"Dagelijks komen er wensen van medewerkers binnen. Soms werkt iets niet zoals het zou moeten, soms zou iets handiger kunnen werken… Ik werk samen met drie collega's. Aan het begin van de dag verdelen we wat er aan werk ligt. En dan: puzzelen maar! Ik zie het als het spelen van een computerspel zonder alle grafische poespas. Je maakt gebruik van alle ervaring die je hebt en probeert tot een oplossing te komen." 

Rekenkracht 

En als het nou eens niet lukt? "Je bedoelt dat iets niet oplosbaar is?" Maud valt nu even stil. "Alles is oplosbaar! Wel maak je soms de afweging dat de moeite en omvang van het oplossen niet opweegt tegen de grootte van het probleem. Een van de bijzondere ontwikkelingen die ik heb gezien is dat er in de ICT steeds minder beperkingen zijn. Vroeger liep je soms aan tegen beperkingen: te weinig geheugen of te weinig rekenkracht. In 'the cloud' is alles eindeloos beschikbaar. Niet alleen geheugen, maar ook bijvoorbeeld extra rekenkracht voor een paar dagen."

Soms helpt Maud haar zoon van 13 met zijn wiskunde. "Er is veel veranderd in de wiskundeboeken: veel meer plaatjes, maar ook andere oplossingsmethoden. Laatst vroeg hij mijn hulp bij het maken van een pijlenketting. Een pijlenketting?
Dat heb ik helemaal niet gehad."