AchterOPgave 62-2

AchterOPgave 62-2

De wiskundige V.I. Arnold (1937 – 2010) heeft een boekje samengesteld met denkoefeningen en wiskundeopgaven 'voor kinderen van 5 tot 15'. Ze hebben uiteenlopende onderwerpen en moeilijkheidsgraden. De meeste ervan doen meer een beroep op goed nadenken dan op hogere wiskunde.

In deze jaargang van Pythagoras plaatsen we achterop telkens één van deze opgaven. 

Opgave 17

De afstand tussen twee steden $A$ en $B$ is $40$ km. Twee fietsers vertrekken gelijktijdig uit $A$ en $B$ en rijden elkaar tegemoet, de ene met een snelheid van $10$ km/uur en de andere met $15$ km/uur. Een vlieg gaat met $100$ km/uur tegelijk met de eerste fietser weg uit $A$, bereikt de tweede fietser, raakt zijn voorhoofd, vliegt terug naar de eerste fietser, raakt diens voorhoofd, dan weer terug naar de tweede en zo verder, totdat de voorhoofden van de fietsers elkaar raken en de vlieg wordt geplet. Hoeveel kilometer heeft de vlieg in totaal afgelegd?

Bekijk oplossing