Oplossing AchterOPgave 62-2

De onderlinge afstand van de twee fietsers is aanvankelijk $40\ km$ en neemt af met $10 + 15 = 25\ km/uur$. Ze treffen elkaar dus na $40/25 =
1{,}6\ uur$. In die tijd legt de vlieg $100 \cdot 1{,}6 = 160\ km$ af.