Kleine nootjes 60-5

Kleine nootjes 60-5

Dobbelen

Amber, Bert en Carla gooien elk met een dobbelsteen. Welke kans is groter: de kans dat geen van drieën zes gooit, of de kans dat ze alle drie verschillend gooien?

Pythagorassom

De negen verschillende letters in de naam Pythagoras staan voor de cijfers $1$ tot en met $9$. Vind een oplossing voor de som $PYT + HAG = ORAS$. 

Gekke breuken

De breuk $6729/13458$ is gelijk aan $1/2$ en gebruikt alle cijfers van $1$ tot en met $9$. 

Maak op dezelfde manier breuken die gelijk zijn aan $1/3$, $1/4$ en $1/5$. 

Wielrenner

Een wielrenner fietst met $4 km/u$ de berg op. Hoe snel moet hij langs dezelfde route afdalen om een totale gemiddelde snelheid van $8 km/u$ te halen?

Schipper, mag ik overvaren?

Oliver weegt $100$ kilo, Stan $60$ kilo en Puck $40$ kilo. Ze komen toevallig gelijktijdig op hun wandelingen bij een vaart, die ze willen oversteken. Er ligt een roeibootje dat maar $100$ kilo kan dragen. In vier keer varen slagen ze erin allemaal naar de overkant te komen. Hoe ging dat?

 

Deze kleine nootjes zijn ook verschenen in De dikke Pythagoras: meer dan 600 wiskundige puzzels, spellen en doordenkers voor jong en oud, uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Pythagoras.

 

 

 

Bekijk oplossing