Oplossingen Kleine Nootjes 60-5

DobBelen

De kans dat Amber, Bert en Carla alle drie geen zes gooien is $\frac56\times\frac56\times\frac56=\frac{125}{216}$. Willen ze alle drie verschillend gooien, dan is de kans $\frac66\times\frac56\times\frac46=\frac{120}{216}$. De kans dat geen van drieën zes gooit, is dus het grootst.

SchipPer, mag ik overVaren?

Oliver en Stan komen van de ene kant bij de vaart en Puck vanaf de andere. De roeiboot ligt aan Pucks kant. Dan gaat het als volgt: Puck steekt over (1e), dan steken Puck en Stan over (2e), vervolgens steekt Puck weer over (3e) en ten slotte steekt Oliver over (4e).

 

PythagoraSsom

Een oplossing is: $795 + 468 = 1263$.

GekKe brEuken

Oplossingen zijn:

$\frac{5832}{17496}=\frac13$, $\frac{4392}{17568}=\frac14$ en $\frac{2769}{13845}=\frac15$.

Wielrenner

Dat is onmogelijk. De snelheid bergafwaarts zou oneindig moeten zijn. Noem de weg $l$, de snelheid bergopwaarts $v$ en de snelheid bergafwaarts $v^\prime$. Dan zou moeten gelden:

$$2v=\frac{2l}{\frac{l}{v}+\frac{l}{v^\prime}}.$$

Dus $\frac{1}{v}=0$.