Kleine nootjes en UPjes 62-3

Kleine nootjes en UPjes 62-3

Kleine nootjes

zijn eenvoudige opgaven die weinig of geen wiskundige voorkennis vereisen om opgelost te worden.

 

Wat onbekend is, is altijd onbemind.

Wat kan hieruit afgeleid worden?

  1. Wat bekend is, is altijd bemind.
  2. Wat onbemind is, is altijd onbekend.
  3. Wat bemind is, is altijd bekend.
  4. Wat bemind is, is altijd onbekend.
  5. Wat onbemind is, is altijd bekend.
 

Jorn werkt aan een nieuwe versie voor de opera van Sydney. Hiervoor gebruikt hij een sinaasappel, die hij schilt een stuk van $10$ en de volgende
stukken telkens $10$ groter. Wat is de oppervlakte van het grootste stuk schil, als de oppervlakte
van de sinaasappel $36\ cm^2$ is?

 
 
  Een manege staat vol cowboys en paarden. De som van de hoofden is $25$, de som van de benen is $82$. Hoeveel cowboys zijn er?  

Op een veld staan $6$ palen op een rij op gelijke afstand. Usain loopt met constante snelheid van de eerste paal tot de derde in $10$ seconden.

Als hij zo doorloopt, hoelang duurt het in totaal tot aan de zesde paal?

 

UPjes

(= Ummels Puzzels) zijn een soort getallencrypto’s: er wordt een getal gezocht dat voldoet aan de genoemde beschrijving.

                 
   

Vind het getal van negen cijfers dat voldoet aan de volgende omschrijving en gebruik de cijfers $1$ tot en met $9$ elk een keer.

Het getal is het kleinst mogelijke $5$-voud waarin geen opvolgende cijfers staan en waarin je zowel links als rechts zo lang mogelijk getallen ziet, te beginnen met een getal van twee cijfers, die door $3$ deelbaar zijn (getal uit $2$ cijfers uit $3$ cijfers enz.) bijv. $42$, $429$, $4296$.

      De wortel uit getal $A$ is $B$. Het getal $B$ eindigt op een $5$ en de som der cijfers is $6$. Nu zijn er genoeg getallen $A$ te vinden met de som der cijfers $9$, maar bestaat er ook een getal $A$ waarvan de som der cijfers $8$ is?    
                 
                 
                 
   

Ik zoek een getal van $4$ cijfers dat deelbaar is door $17$.

Als je het getal vermenigvuldigt met $13$ heb je een kwadraat.

     

Welke twee oneven $5$-vouden van zes cijfers die allen verschillend zijn voldoen aan deze omschrijving?

Zes cijfers, drie keer twee cijfers, voor deze getallen van twee cijfers geldt; het middelste is een priemgetal de twee andere, links en rechts, zijn veelvouden hiervan.

   
                 

 

Bekijk oplossing