Lichter werk met strategieën

Lichter werk met strategieën

[oOO]

In Pythagoras 63-1 bekeken we het spel Light Up en bestudeerden we basisstrategieën.Deze aflevering, gebaseerd op een werkstuk van Sem van de Pol, Rik Roseboom en Jelle Bloemendaal, bekijken we geavanceerdere strategieën.  Hierbij combineren we informatie van meerdere hints.

 

Nog even de regels

Het doel is om lampjes te plaatsen op een aantal witte velden zodat elk wit veld verlicht wordt. Een vakje wordt belicht door een lampje als ze in dezelfde rij/kolom staan, en er geen zwarte velden tussen zitten. Het is verboden voor twee lampjes om elkaar te beschijnen. Een getal in een zwart veld (een hint) geeft aan hoeveel lampjes er in de omringende 4 velden staan (dus niet schuin).

 

De basisstrategieën uit het vorige artikel hebben gemeen dat we daar steeds maar naar één beperking van de regels tegelijk keken. Wat deze geavanceerdere strategieën onderscheidt van de basisstrategieën, is dat we hier de informatie uit meerdere regels tegelijkertijd gebruiken.

Bekijk de volgende situatie:

Door de hint met een 3 kunnen we een paar kruisjes zetten, maar door naar de 1 en de 3 tegelijk te kijken, kunnen we veel meer zeggen. Door de 1 weten we dat de blauwe vakjes hooguit 1 lampje bevatten, en door de 3 weten we dat de blauwe vakjes minstens 1 lampje bevatten. Dus de blauwe vakjes bevatten samen precies 1 lampje. Daarmee zien we ook dat de rode vakjes geen lampje bevatten, en de groene wel.

Het combineren van meerdere beperkingen geeft dus meer informatie dan naar de beperkingen afzonderlijk kijken. Je kan in principe zoveel regels combineren als je wilt. De enige beperking is dat je op een gegeven moment alle beperkingen hebt gecombineerd. We kunnen dus niet een uitputtende lijst met alle situaties waarin je lampjes of kruisjes kan plaatsen geven. In plaats daarvan geven we een aantal veel voorkomende voorbeelden. Daarna kan je zelf spelen met het combineren van meerdere regels om nieuwe situaties aan je repertoire toe te voegen.

In de volgende situatie kunnen we twee hints, met een rij en een kolom combineren.

De rode vierkantjes bevatten hooguit 1 lamp, de groene ook hooguit 1 en de blauwe hooguit 4, terwijl ze er samen 6 bevatten. Hier geldt dus overal gelijkheid, waardoor we lampjes op de blauwe velden kunnen zetten:

Hier zijn ook variaties op. Als de 3 rechtsonder een 2 was geweest met een zwart vakje ernaast, dan hadden we hetzelfde kunnen concluderen. Het is ook vaak interessant om naast elkaar liggende rijen/kolommen te bekijken.

Hier moeten de blauwe vierkantjes belicht worden door twee verschillende rode vierkantjes. Die twee rode vierkantjes moeten in verschillende rijen staan, dus er kunnen geen andere lampjes meer in rij 3 en 4 staan:

In de situatie hieronder is het ook nuttig om naast elkaar liggende rijen te bekijken.

De blauwe en rode vakjes moeten bij elkaar 4 lampjes bevatten. De blauwe vakjes kunnen hooguit 2 lampjes bevatten omdat er anders 2 in dezelfde rij zitten zonder een zwart veld ertussen. De 2 rode vakjes bevatten ook hooguit 2 lampjes, dus hier moet ook weer in beide gevallen gelijkheid gelden. Omdat de blauwe velden twee lampjes bevatten kunnen we ook kruisjes zetten in de eerste en tweede rij.

Door Light up puzzels op te lossen, wordt je repertoire van dit soort situaties steeds groter, en zul je ze sneller herkennen. Als je op een gegeven moment vastloopt, kan je kijken of je toch niet iets simpels over het hoofd hebt gezien, en als dat niet het geval is, kan je op zoek gaan naar nieuwe van dit soort situaties.