Oplossing Puzzle jamming 61-4

W4Kangoeroe

Antwoord: $B$

De twee kleinere vierkanten hebben zijden van $1$ en $3$. Het kleine driehoekje tussen de drie vierkanten in heeft dus zijden $1$, $2$ en $\sqrt{5}$ (Pythagoras). De onderste driehoek (tussen het grondvlak en de twee grote driehoeken) is gelijkvormig met de kleine, en heeft dus zijden van $3$, $6$ en $3\sqrt{5}$. Het grote vierkant heeft dus zijde van $4\sqrt{5}$. De oppervlakte is dan $16\times 5 = 80$.

Sudoku

Pentomino's

Windingen