Puzzle-Jamming 61-4

Puzzle-Jamming 61-4

Verschillende puzzelmakers schotelen je in elk nummer een eigen type raadsel voor. De oplossingen vind je op pyth.eu

 W4Kangoeroe

(w4kangoeroe.nl)

Een vierkant wordt op twee andere vierkanten geplaatst zoals in de figuur. De cijfers op de kleine vierkanten geven de oppervlakte van de vierkanten weer.

Wat is de oppervlakte van het grote vierkant?

  $A$ $49$     $B$ $80$     $C$ $81$     $D$ $82$     $E$ $100$  

 Pentomino's

(Aad van de Wetering en Odette De Meulemeester)

Op 1 februari 2022 begint het jaar van de Tijger. Vul de oranje hokjes van de tijger met pentomino’s zodat geen twee pentomino’s met dezelfde vorm (ook niet gedraaid of gespiegeld) een zijde gemeen hebben. Een vierkantje met een letter erin moet deel uitmaken van de pentomino met dezelfde naam. 

 Sudoku

(Wil Schilders)

Naast de normale sudokuregels geldt bij deze sudoku dat op de diagonalen ook de cijfers $1$ t/m $9$ slechts eenmaal mogen voorkomen.

 Windingen

(Maarten Löffler)

Uitleg

Het windingsgetal van een punt in het vlak met betrekking tot een gesloten kromme geeft aan hoe vaak de kromme "om het punt heen draait". Elke keer tegen de klok in telt als $+1$ en elke keer met de klok mee telt als $-1$. Formeel is het de integraal van de georiënteerde hoeksnelheid van de kromme rondom het punt.

De puzzel

In de puzzel zijn delen van een kromme gegeven, en sommige punten in het vlak zijn gemarkeerd met een getal, zoals links. Het doel is om de kromme zodanig af te maken dat dit correcte windingsgetallen zijn. In de puzzel geeft elk getal de absolute waarde van het windingsgetal: de richting van de kromme doet er dus niet toe.

 

Waar mag de kromme lopen?

De uiteindes van stukjes kromme mogen worden verbonden met andere uiteindes in de buurt op vier manieren: $(a)$ met een recht lijnstuk, $(b)$ met een grote bocht, $(c)$ met een S-bocht, of $(d)$ met een klaverblad. Voor de duidelijkheid zijn in de puzzel zelf alle mogelijke verbindingen in lichtgrijs aangegeven.

 

Bekijk oplossing