Oplossing Woordmastermind

Wegens "BOVEN 0 0" weten we dat in SPORT de O er niet in hoort. De andere 4 letters dus wel: S, P, R en T.

Dat betekent dat in "SCHUB 1 1" de S de juiste letter is, en op de eerste positie hoort.

De R uit VADER is de enige juiste letter van dat woord, maar die mag niet op plek 4 en 5. Woorden met SR zijn er (haast) niet, dus komt de R op plek 3.

Daar de U (uit GELUK 0 0), de A (uit VADER) en de Y (uit ZWYGT, waar de T al de enige juiste letter is) niet mogen, is de I uit FLINK de enig overgebleven klinker.

Omdat we een bestaand woord hebben gekozen, moet dat wel STRIP zijn.