Oplossingen Kleine Nootjes 56.1

Rechthoekjes in vierkant.

Handen geven.

In totaal zijn er $(7 \times 6)/2 = 21$ paren van de zeven mensen (A, B, C, D, E, F en G). Bij elke tafelschikking worden er door zeven paren handen geschud. Zonder doublures zou het dus in drie keer moeten lukken. Dat kan: ABCDEFG, ACEGBDF en ADGCFBE. De zeven mensen moeten dus twee keer van plaats wisselen.

EK-poule.

Als eindstanden met som 16 zijn slechts mogelijk: 9421, 7711, 7621, 7540, 7531, 7441, 7432, 6541, 6442, 5443, 4444. Dus de nummers 2 en 3 hebben elk 4 punten.

24-uursklok.

Er zijn zestien palindromen: 0000, 0110, 1001, 0220, 2002, 0330, 0440, 0550, 1111, 1221, 2112, 1331, 1441, 1551, 2222, 2332.

Eén of twee eraf.

Manu antwoordt op Kicks zet altijd zó, dat het verschil in de stapels weer 3 is. Dat kan altijd: (4, 8) → (4, 7), (3, 8) → (3, 6), (5, 7) → (4, 7), (5, 6) → (3, 6). Uiteindelijk laat Manu (0, 3) achter en dan kan zij met haar volgende zet winnen. Het kan ook zijn dat Manu (1, 1) achterlaat, maar ook dan wint ze met haar volgende zet.