Oplossingen Kleine Nootjes 59-4

Mooie wiskunde in 2020

Een oplossing is: $1+1+2+2\times 3\times3\times4+4+5\times5\times6\times6+7\times7\times8+8\times9\times9=2020$.

Kleiner dan 1?

Er geldt $a < 1$ en dus ook $a < (1 - b)/(1 - b)$. Links en rechts vermenigvuldigen met de positieve $1 - b$ en uitwerken levert $a + b - ab < 1$.

Twee gelijkbenige driehoeken

Er zijn drie oplossingen. Zie de figuur.

Dobbelsteenvariaties

De $1$ kun je altijd boven zetten.

Voor de $2$ heb je dan 2 mogelijkheden:

 1. Mogelijkheid 1: tegenover de $1$.
  • De $3$ kun je dan zetten waar je wilt.
  • Met $4$, $5$ en $6$ levert vervolgens elke volgorde op de overige 3 zijvlakken een verschillende dobbelsteen.
 2. Mogelijkheid : naast de $1$.
  • Voor de $3$ heb je dan vier mogelijkheden, die steeds tot verschillende dobbelstenen leiden.
  • In elk van deze 4 gevallen zijn er weer 6 mogelijkheden voor de getallen $4$, $5$ en $6$.

In totaal zijn er dus $5 \times 6 = 30$ verschillende dobbelstenen mogelijk.

Een, twee of drie soorten gewichtjes?

Er zijn drie wegingen nodig. Noem de balletjes p, q en r. De wegingen Ia, Ib, IIa, enz.

 • Ia) p = q
  • IIa) p = r → 1 soort
  • IIb) p > r → 2 soorten
  • IIc) p < r → 2 soorten
 • Ib) p > q
  • IIa) p = r → 2 soorten
  • IIb) p < r → 3 soorten
  • IIc) p > r
   • IIIa) q = r → 2 soorten
   • IIIb) q > r → 3 soorten
   • IIIc) q < r → 3 soorten
 • Ic) p < q
  • IIa) q = r → 2 soorten
  • IIb) q < r → 3 soorten
  • IIc) q > r
   • IIIa) p = r → 2 soorten
   • IIIb) p < r → 3 soorten
   • IIIc) p > r → 3 soorten