Oplossingen Poolbiljarten: Het goede punt raken

 

Opgave 1

a)    Ja. Dan moet het middelpunt van de cue ball in de richting van het middelpunt van de object ball gespeeld worden.
b)    Dat is $90°$.
c)    Als de cue ball de object ball voller raakt, zal de hoek waaronder de object ball vertrekt kleiner zijn.
d)    Als de cue ball de object ball voller raakt, zal de snelheid waarmee de object ball vertrekt hoger zijn.

Opgave 2

Kleiner dan $45°$. 
In de figuur is duidelijk te zien dat de object ball minder dan een halve baldikte geraakt moet worden om onder een hoek van $45°$ te vertrekken. Dus bij een voller contact zal de hoek kleiner zijn.

Opgave 3 

 

De gelijkzijdige driehoek in de figuur hiernaast heeft drie hoeken van $60°$.
De aim line deelt een van de hoeken in twee exact gelijke delen: $30° dus$. 

 

Opgave 4

$\frac{\mbox{overlappend stuk}}{\mbox{diameter}} = \frac{R+x}{2R} = \frac{2R-d}{2R}=1-\sin(\phi)$.

Opgave 5

$1-\sin(45^{\rm o})=1-\frac12\sqrt2=0{,}3$ dus ongeveer $3/10$ deel.

Opgave 6

Ongeveer $49°$, $30°$, $14°$, $7°$. 

Opgave 7

Wanneer een bal met minder dan $1/4$ overlap geraakt wordt is het lastiger om de hoek nauwkeurig te bepalen (rode deel in de grafiek).

Opgave 8

a)    $34\% + 16\% + 16\% + 10\% = 76\%$
b)    Zie figuur hieronder.