Oplossingen Puzzle Jamming 61-2

W4Kangoeroe

Opgave munten: $B$

Opgave hoeken: $C$ De kleinste en de grootste hoek zijn opgeteld gelijk aan $180^{\rm o}$ min de middelste hoek. De middelste hoek moet minder dan $90^{\rm o}$ zijn, anders zijn er immers twee hoeken van minstens $90^{\rm o}$ en is de som van de hoeken meer dan $180^{\rm o}$. De middelste hoek kan wel $89^{\rm o}$ zijn: de kleinste hoek is dan $1^{\rm o}$ en de grootste hoek $90^{\rm o}$.

Sudoku

Waterbak

Priempropper

Pentomino's

Wiscrypto