Puzzle Jamming 61-2

Puzzle Jamming 61-2

Zeven puzzelmakers schotelen je in elk nummer een eigen type raadsel voor.

  W4KangoerOE

(w4kangoeroe.nl)

Vijf munten liggen op tafel met de "kop" naar boven. Bij elke beurt moet je precies drie van deze munten omdraaien. Wat is het kleinste aantal beurten dat nodig is om alle munten met hun "munt"-zijde naar boven te krijgen?

A 2 B 3 C 4 D 5 E dat is niet mogelijk

Van een driehoek zijn de hoeken allemaal verschillend van grootte. Ook zijn de drie hoeken, gemeten in graden, gehele getallen.

Wat is de kleinst mogelijke uitkomst als je de kleinste en de grootste hoek optelt?

A $61^{\rm o}$ B $90^{\rm o}$ C $91^{\rm o}$ D $120^{\rm o}$ E $121^{\rm o}$

 Sudoku

(Will Schilders)

Op elke rij, in elke kolom en in elk 3×3 vlak moeten de cijfers 1 t/m 9 komen te staan. Deze puzzel is met logische stappen goed tot een einde te brengen.

 Waterbak

(Maarten Löffler)

Vul de bak deels met water, zodanig dat in elke kolom precies zoveel water zit als eronder staat. Natuurlijk heeft al het water in een aaneengesloten gebied dezelfde oppervlaktehoogte.

Deze puzzel is hier eerder gepubliceerd.

 Priempropper

(Matthijs Coster)

In het diagram hiernaast moeten geen cijfers maar priemgetallen van een of twee cijfers worden ingevuld. Let op: De $0$ komt dus niet voor. De komma laten we weg. De beschrijvingen staan hiernaast. Bij de beschrijving "vul in $abc$ zó dat $a \times b = c$" kan bijvoorbeeld worden ingevuld $23 71 61$, immers $23 \times 7 = 161$. Zoals je ziet plak je de drie getallen achter elkaar en splits je ze op in $4$ priemgetallen.

 1. Drie getallen in een dalende rij.
 2. Palindroom.
 3. Priemgetal met 2, 3, 5 en 7.
 4. Datum van overlijden van de schrijver, die diverse werken schreef over elfen, orks en tovenaars.
 5. Kwadraat.
 6. Vier opeenvolgende priemgetallen in dalende reeks.
 7. De volgende term in de rekentrein van 8506 (zie kleine nootjes in Pythagoras 60-1).
 8. 4 verschillende getallen bestaande uit de cijfers 3 en 7.

 Pentomino's

(Aad van de Wetering en Odette De Meulenmeester)

Hieronder staan alle pentomino's met hun letters.

Zet een set van 12 verschillende pentomino's in de blauwe boshyacinthen. Een vierkantje met een letter erin moet deel uitmaken van de pentomino met dezelfde letter.

 WisCrypto

(Rudi Penne)

De Crypto spelregels (voor wie het concept cryptopuzzel nog niet kent)

 • Zoek 10 Nederlandstalige cryptisch omschreven woorden die in de 10 (horizontale) rijen met lege vakjes passen en ze volledig opvullen. Bijvoorbeeld,  evenwicht zou cryptisch kunnen omschreven worden door "Meisje dat aan de rechterkant van de straat woont".
 • In de gekleurde vakjes verticaal zoeken jullie een extra Nederlands woord (van 10 letters).
 • Sommige vakjes bevatten een nummer: vakjes met dezelfde nummers krijgen dezelfde letters.
 • De IJ wordt in deze puzzel als 1 letter beschouwd.

De opgave

 1. De favoriete parallellepipeda van ezels.
 2. Het zelfrespect van een matrix.
 3. Het rijk van Euler.
 4. Expert in de Feynman-integraal.
 5. Sfeervol.
 6. Moet een (mechanische) autokrik zijn, wil ze verticaal bewegen.
 7. Niet-egoïstische voetballer.
 8. Is de Engelstalige die alle cijfers na de komma weglaat.
 9. Meisje dat aan de rechterkant van de straat woont.
 10. Blessure opgelopen tijdens bowling.

NB: in het blad stond in de figuur een storende fout: in het schema stond in opgave 9 het getal 13 in het hokje, maar dit moest een 14 zijn, zoals in het schema hiernaast.

Onze excuses voor de ontstane verwarring! 

Bekijk oplossing