Oplossingen Puzzle-Jamming 61-6

 W4KangOEroe

Eerste opgave
(B)
$24$: Het vlakje met oppervlakte $21$ heeft een zijde van $6$, dus de andere is $3\tfrac{1}{2}$. Daaruit volgt dat het vlakje met oppervlakte $14$ ook een zijde van $3\tfrac{1}{2}$ heeft, de andere zijde is dan dus $4$. Dat heeft weer als resultaat dat het vlakje van $16$ twee zijden van $4$ heeft, waardoor het vlakje van $30$ een zijde van $4$ en één van $7\tfrac{1}{2}$ heeft. Van het vlakje met $?$ was de zijde van $6$ al gegeven. De andere zijde heeft nu lengte $7\tfrac{1}{2} - 3\tfrac{1}{2} = 4$. De oppervlakte is dus $4 \times 6 = 24$.

Tweede opgave
(B)
$40$: Het eerste stukje is een gelijkzijdige driehoek, dus daarin is de zwarte kronkellijn twee keer zo lang als de stippellijn. Hetzelfde geldt voor de stukken daarna. De zwarte kronkellijn is daarom $2 \times 20 = 40$ lang.

 Sudoku

 Pentomino's

 WisCrypto