Puzzle-jamming 61-6

Puzzle-jamming 61-6

Verschillende puzzelmakers schotelen je in elk nummer een eigen type raadsel voor.

 W4Kangoeroe

w4kangoeroe.nl

Drie blokken vormen samen een grote balk zoals in de figuur. De breedte van een van deze blokken is 6. De oppervlakten van een aantal zijkanten van deze blokken zijn gegeven: 14, 21, 16, 30.

Wat is de oppervlakte van de zijkant met het vraagteken?

$A$ 18 $B$ 24 $C$ 28 $D$ 30 $E$ Dat kun je niet weten

In de figuur hieronder zie je zeven gelijkzijdige driehoeken, gevormd door de stippellijn en de zwarte kronkellijn samen.

De stippellijn heeft lengte 20.

Wat is de lengte van de kronkellijn?

$A$ 30 $B$ 40 $C$ 50 $D$ 60 $E$ 70

 Sudoku

Wil Schilders

Hieronder staat de op dit moment moeilijkste sudoku van de wereld. Niet met logische stappen op te lossen; op sommige momenten moeten keuzes gemaakt worden. De sudoku wordt door wiskundigen gebruikt om hun algoritmes op te testen, zoals algoritmes voor het kleuren van zogenaamde grafen. Voor meer interessante info: zie loselkesudokuop.nl onder "Interessant". Mocht je er in slagen deze sudoku op te lossen, dan houden we ons aanbevolen voor het inzenden van hoe je het precies hebt gedaan. In het boek "Moeilijke sudoku's oplossen" kun je ook nalezen hoe je deze sudoku kunt oplossen.

 Pentomino's

Aad van de Wetering en Odette de Meulemeester

Hieronder staan de pentomino's met hun overeenkomende letters.

Het blauwe vierkant is een sudoku, met als extra voorwaarde dat diagonale buren ongelijk zijn. De gegeven cijfers zijn, toepasselijk in een cirkel, de eerste 20 decimalen van $\pi$, de 20e ($6$) is het middelpunt. 

Verdeel het witte raster in pentomino's zodat geen twee pentomino's met dezelfde vorm (ook niet gedraaid of gespiegeld) een zijde gemeen hebben. Een vierkantje met een letter in moet deel uit maken van de pentomino met dezelfde naam (zie hierboven). In de oranje vakjes is staat een wit cijfer. Dit cijfer ($3$, $1$, $4$, $1$) geeft aan hoeveel verschillende buurpentomino's dit vakje heeft. Een buur is zowel orthogonaal als diagonaal. De oranje vakjes maken geen deel uit van een pentomino.

 WisCrypto

Rudi Penne

De spelregels (voor wie het concept cryptopuzzel nog niet kent)

 • Zoek 11 cryptisch omschreven Nederlandstalige woorden die in de 11 (horizontale) rijen met lege vakjes passen en ze volledig opvullen.
 • In de gekleurde vakjes verticaal zoeken jullie een extra Nederlands woord (van 11 letters).
 • Sommige vakjes bevatten een nummer. Dit is een hulpmiddel, want vakjes met dezelfde nummers krijgen dezelfde letters in de oplossing.
  We spreken af dat eenzelfde nummer nooit voor verschillende letters gebruikt wordt. Opgelet: niet elke letter correspondeert met een nummer, zelfs niet in  het geval deze zelfde letter in een ander woord genummerd werd.
 • De IJ wordt in deze puzzel als 1 letter beschouwd. Dus bijvoorbeeld LIJGER bestaat uit 5 letters.

 1. Een verhouding bewerken tot ze gelijk is aan $(1 + \sqrt{5})/2$.
 2. In zijn huis is de tweede afgeleide steeds positief.
 3. $1$, $1$, $2$, $3$, $5$, $13$, $21$, $34$, enzovoort is de rij van Fibonacci maar dan met $…$
 4. Verdikking van een cirkelrand (zodat een ring gevormd wordt).
 5. Alles (inclusief de oneindig kleine deeltjes). 
 6. Service met de meetlat.
 7. Het spiegelbeeld van de spiegel.
 8. De $…$ toen hij zei dat hij op vrouwen viel.
 9. Tegen eerstejaars deed de student-assistent heel neerbuigend, maar voor docenten met academische $...$ hij onderdanig.
 10. Kogel.
 11. Expert in bordvegen.
Bekijk oplossing