Pythagoras Olympiade 56-6, juni 2017

Opgave 358 [niveau oOO]

Hieronder zijn drie halve cirkels getekend. Het rode lijnstuk heeft lengte 8 en raakt beide kleine halve cirkels. Bepaal de oppervlakte van het gele gedeelte.

Opgave 359 [niveau oOO]

Een archipel bestaat uit 64 eilanden. Elk eiland is voorzien van een haven. In elke haven staan 63 containers gereed, bestemd voor de 63 andere eilanden. Je wilt met één schip alle vracht in de ha vens van bestemming brengen. Je vertrekt vanaf eiland 1, vaart via de eilanden 2 tot en met 63 (die je elk precies één keer aandoet) naar eiland 64, en vaart vervolgens in omgekeerde richting weer terug naar eiland 1 (waarbij je opnieuw de eilanden 63 tot en met 2 elk één keer aandoet). Hoeveel containers moeten er minimaal op het schip passen?

 

Opgave 360 [niveau ooO]

Jelly houdt al haar hele leven bij wanneer ze op dezelfde weekdag jarig is als haar geboortedag. De eerste keer is ze vergeten, maar de tweede keer was op haar 11de verjaardag en de derde keer op haar 22ste verjaardag. Hoe oud werd ze op haar verjaardag toen deze voor de eerste keer op dezelfde weekdag viel als haar geboortedag?
In onderstaande afbeelding zijn de jaren van de roodgekleurde kalenders schrikkeljaren.

 

Opgave 361 [niveau ooO]

Bepaal alle viertallen reële getallen $a$, $b$, $c$, $d$ die voldoen aan
\(\begin{eqnarray*} a + c &=& –5\\ b + d + ac &=& 5\\ ad + bc &=& 5\\ bd &=& –6 \end{eqnarray*}\)

 

Bekijk oplossing