Python code bij Chomp

Je kunt de code ook hier vinden als Jupyter notebook.

 

 

 


"""Python programma bij "Een wiskundige doet de afwas 18 -- Chocolade eten: analyse"
  Pythagoras, 63ste jaargang, nummer 6, juni 2024

  Auteur: Tom Verhoeff, TU Eindhoven

  In Python >= 3.9 kan `@lru_cache(maxsize=None)` vervangen worden door `@cache`.

  in Python >= 3.9 kunnen de type hints in de functie aanhef opgenomen worden.
"""

from functools import lru_cache # vanaf Python 3.2
# from functools import cache # vereist Python >=3.9
from typing import Any, Union, Optional, Iterator
import doctest

# types
SpelToestand = tuple[int, ...] # for blok: SpelToestand: all(row > 0 for row in blok)
Zet = Union[tuple[()], tuple[int, int]]

def is_blok_legaal(blok):
  # type: (SpelToestand) -> bool
  """Bepaal of blok een legale Chomp speltoestand is.

  >>> is_blok_legaal(())
  True
  >>> is_blok_legaal((1,))
  True
  >>> is_blok_legaal((0,))
  False
  >>> is_blok_legaal((1, 0))
  False
  >>> is_blok_legaal((1, 2))
  False
  """
  return (all(n > 0 for n in blok) and
      all(a >= b for a, b in zip(blok, blok[1:])))

def start_blok(m, n):
  # type: (int, int) -> SpelToestand
  """Construeer een vol m x n blok.

  >>> start_blok(0, 0)
  ()
  >>> start_blok(1, 1)
  (1,)
  >>> start_blok(2, 3)
  (3, 3)
  """
  return m * (n,)

def str_blok(blok):
  # type: (SpelToestand) -> str
  """Converteer blok naar een string.

  >>> print(str_blok(start_blok(1, 1)))
  ##
  >>> print(str_blok(start_blok(2, 3)))
  ##[][]
  [][][]
  >>> print(str_blok((5, 3, 1, 1)))
  ##[][][][]
  [][][]
  []
  []
  >>> print(str_blok(()))
  .
  """
  if blok:
    return '\n'.join(
      ('[]' if index else '##') + (n - 1) * '[]'
      for index, n in enumerate(blok)
      if n > 0
    )
  else:
    return '.'

def is_legale_zet(blok, zet):
  # type: (SpelToestand, Zet) -> bool
  """Bepaal of zet een legale zet is voor blok.

  >>> is_legale_zet(start_blok(1, 1), (-1, 0))
  False
  >>> is_legale_zet(start_blok(1, 1), (0, -1))
  False
  >>> is_legale_zet(start_blok(1, 1), (0, 1))
  False
  >>> is_legale_zet(start_blok(1, 1), (1, 0))
  False
  >>> is_legale_zet(start_blok(1, 1), (0, 0))
  True
  >>> is_legale_zet(start_blok(2, 3), (1, 2))
  True
  >>> is_legale_zet((), ())
  True
  >>> is_legale_zet(start_blok(1, 1), ())
  False
  """
  if not zet: # zet == ()
    return not bool(blok) # blok == ()

  m, n = zet
  return 0 <= m < len(blok) and 0 <= n < blok[m]

def alle_zetten(blok):
  # type: (SpelToestand) -> Iterator[Zet]
  """Lever 1-voor-1 alle zetten voor blok.

  >>> print(*alle_zetten(()))
  <BLANKLINE>
  >>> print(*alle_zetten(start_blok(1, 1)))
  (0, 0)
  >>> print(*alle_zetten(start_blok(2, 3)))
  (0, 0) (0, 1) (0, 2) (1, 0) (1, 1) (1, 2)
  >>> print(*alle_zetten((3, 2)))
  (0, 0) (0, 1) (0, 2) (1, 0) (1, 1)
  """
  for rij, n in enumerate(blok): # n > 0
    for kolom in range(n):
      yield rij, kolom

def chomp(blok, zet):
  # type: (SpelToestand, Zet) -> SpelToestand
  """Neem hap uit blok.

  Aanname: is_legale_zet(blok, zet)

  >>> chomp(start_blok(1, 1), (0, 0))
  ()
  >>> chomp(start_blok(2, 2), (1, 1))
  (2, 1)
  >>> chomp(start_blok(2, 2), (1, 0))
  (2,)
  """
  rij, kolom = zet
  return tuple(n if r < rij or n < kolom else kolom
         for r, n in enumerate(blok)
         if r < rij or 0 < kolom
         )

@lru_cache(maxsize=None) # onthoud vorige resultaten; gaat sneller maar kost meer geheugen
def winnende_zet(blok):
  # type: (SpelToestand) -> Optional[Zet]
  """Bepaal een winnende zet, indien mogelijk, en anders retourneer None.

  >>> print(winnende_zet(()))
  ()
  >>> print(winnende_zet(start_blok(1, 1)))
  None
  >>> print(winnende_zet(start_blok(1, 2)))
  (0, 1)
  >>> print(winnende_zet(start_blok(2, 3)))
  (1, 2)
  >>> print(winnende_zet((2, 1)))
  None
  """
  #   print(sum(blok) * ' ', repr(str_blok(blok)))
  if not blok: # leeg blok
    return () # reeds gewonnen door niets te doen

  for zet in alle_zetten(blok):
    nieuw_blok = chomp(blok, zet)
    #     print(sum(blok) * ' ', 'beschouw', zet, '->', repr(str_blok(nieuw_blok)))
    #     print(winnende_zet(nieuw_blok))
    if winnende_zet(nieuw_blok) is None:
      return zet

  return None

def alle_winnende_zetten(blok):
  # type: (SpelToestand) -> Iterator[Zet]
  """Lever 1-voor-1 alle winnende zetten.

  >>> print(*alle_winnende_zetten(start_blok(1, 1)))
  <BLANKLINE>
  >>> print(*alle_winnende_zetten(start_blok(2, 2)))
  (1, 1)
  >>> print(*alle_winnende_zetten(start_blok(8, 10)))
  (3, 8) (4, 5)
  """
  if not blok:
    yield ()

  for zet in alle_zetten(blok):
    nieuw_blok = chomp(blok, zet)
    if winnende_zet(nieuw_blok) is None:
      yield zet

def main():
  # Kies via "uitcommentariëren" welke functie je wilt aanroepen

  # 1
  print("Voer alle doctests in de docstrings uit.")
  doctest.testmod(verbose=True)
  print()

  # 2
  print("Analyseer wat kleine blokken, met visuele uitvoer.")
  for m in range(1, 5 + 1):
    for n in range(m, 6 + 1):
      blok = start_blok(m, n)
      winner = winnende_zet(blok)
      print()
      print(m, 'x', n, winner)
      if winner:
        print(str_blok(chomp(blok, winner)))
  print()

  # 3
  print("Bepaal alle winnende zetten voor blokken tot 12x12.")
  print("(Dit duurt wat langer.)")
  for m in range(1, 12 + 1):
    for n in range(m, 12 + 1):
      print(f"{m:2} x {n:2}", *alle_winnende_zetten(start_blok(m, n)))
  print("Bij de blokken 8x10 en 9x10 is er meer dan één winnende zet.")
  print()

  # 4
  print("Bepaal alle winnende zetten voor blokken 3 x n t/m n = 30.")
  for m in range(3, 3 + 1):
    for n in range(1, 30 + 1):
      print(f"{m:2} x {n:2}", *alle_winnende_zetten(start_blok(m, n)))
  print("Ze zijn allemaal uniek.")
  print("Kun je hier een patroon in vinden?")
  print()

  # 5
  print("Bepaal afmeting van winnende zet voor blokken 3 x n t/m n = 30.")
  for m in range(3, 3+1):
    for n in range(1, 30+1):
      blok = start_blok(m, n)
      winner = winnende_zet(blok)
      print(m, 'x', n, winner)
      print(f"afmeting van winnende zet: {m - winner[0]}x{n - winner[1]}")
      # print(str_blok(chomp(blok, winner)))

if __name__ == '__main__':
  main()