Python programma bij Kijktip: Ptolemaeus

Python Code

Het onderstaande Python programmaatje genereert een willekeurige vierhoek met punten op de eenheidscirkel en past de stelling van Ptolemaeus erop toe.

from random import random
from math import pi, sin, cos
a = [random()*2*pi, random()*2*pi, random()*2*pi, random()*2*pi]
a.sort()
xa, ya, i = [0,0,0,0], [0,0,0,0], 0
while i < len(a):
  xa[i], ya[i], i = sin(a[i]), cos(a[i]), i+1
lengte01 = ((xa[0]-xa[1])**2+(ya[0]-ya[1])**2)**(1/2)
lengte23 = ((xa[2]-xa[3])**2+(ya[2]-ya[3])**2)**(1/2)
print("zijde 01 * zijde 23:    ",lengte01*lengte23)
lengte12 = ((xa[1]-xa[2])**2+(ya[1]-ya[2])**2)**(1/2)
lengte30 = ((xa[3]-xa[0])**2+(ya[3]-ya[0])**2)**(1/2)
print("zijde 12 * zijde 30:    ",lengte12*lengte30)
print("som van beide:       ",lengte01*lengte23+lengte12*lengte30)
lengte02 = ((xa[0]-xa[2])**2+(ya[0]-ya[2])**2)**(1/2)
lengte13 = ((xa[1]-xa[3])**2+(ya[1]-ya[3])**2)**(1/2)
print("diagonaal 02 * diagonaal 13:",lengte02*lengte13)