PythonCode bij Omgekeerde driehoek van PasCal

 

Programma 1

# Pascal driehoek met eigen getallen
# invoer: [a1, a2, .., an]
# uitvoer: TRUE / FALSE, bij TRUE: max, bij FALSE: 0
# [1, 2, 3, 4] > 0
# [4, 1, 2, 6] > x

def Pascal(S):
  errors = 0
  ls = len(S)
  T = []
  U = []
  V = []
  for s in S:
    T.append(s)
    V.append(s)
  for i in range(ls-1):
    lt = ls - i - 1
    for j in range(lt):
      s = T[j] + T[j+1]
      U.append(s)
      if s in V:
        errors += 1
      else:
         V.append(s)
    T = U
    U = []
  #print(V)
  if errors > 0:
    return 0
  #print(V)
  return T[0]

S = [[4,1,2,7], [5,1,2,6], [7,2,1,4,6]]
for s in S:
  print(s, Pascal(s))

Programma 2

# Poging 1
# Er wordt gebruik gemaakt van bovengenoemde procedure Pascal

import itertools

# afmeting 3
n = 3
m = 6
M = []
for mm in range(m):
  M.append(mm+1)
for c in itertools.permutations(M,n):
  p = Pascal(c)
  if p > 0:
    print(c, p)

Programma 3

# Poging 1, nu alleen resultaten die gelijk of beter dan voorafgaande 
# resultaten zijn.
# Er wordt gebruik gemaakt van bovengenoemde procedure Pascal

import itertools
import time

for nn in range(5):
  n = nn + 3
  print("Afmeting", n)
  m = 2 * n
  M = []
  minmax = 1000
  t0 = time.process_time()
  for mm in range(m):
    M.append(mm+1)
  for c in itertools.permutations(M,n):
    p = Pascal(c)
    if( p > 0) & (p <= minmax):
      print(c, p)
      minmax = p
  t1 = time.process_time()
  T = t1-t0
  D = 1
  while T < 1000:
    T *= 10
    D *= 10
  TT = round(T)
  print("Gebruikte tijd", TT/D)

print("Ready")

Programma 4

# Poging 2, er wordt vooraf berekend of het eindresultaat een verbetering is
# Er wordt gebruik gemaakt van bovengenoemde procedure Pascal

import itertools
import time
import sympy

def BerekenResultaat(S,n):
  sumB = 0
  for b in range(n):
    sumB += B[b] * S[b]
  return sumB

for nn in range(5):
  B = []
  n = nn + 3
  for b in range(n):
    B.append(sympy.binomial(n-1,b))
  print("Afmeting", n)
  m = 2 * n
  M = []
  minmax = 1000
  t0 = time.process_time()
  for mm in range(m):
    M.append(mm+1)
  for c in itertools.permutations(M,n):
    b = BerekenResultaat(c,n)
    if b <= minmax:
      p = Pascal(c)
      if p > 0:
        print(c, p)
        minmax = p
  t1 = time.process_time()
  T = t1-t0
  D = 1
  while T < 1000:
    T *= 10
    D *= 10
  TT = round(T)
  print("Gebruikte tijd", TT/D)

print("Ready")

Programma 5

# Poging 3, er wordt vooraf berekend of het eindresultaat een verbetering is
# Er wordt gebruik gemaakt van bovengenoemde procedure Pascal

import itertools
import time
import sympy

def BerekenResultaat(S,n):
  sumB = 0
  for b in range(n):
    sumB += B[b] * S[b]
  return sumB

RES = []
for nn in range(6):
  B = []
  n = nn + 3
  hn = (n+1) // 2 - 1
  for b in range(n):
    B.append(sympy.binomial(n-1,b))
  print("Afmeting", n)
  m = 2 * n
  M = []
  minmax = 1000
  t0 = time.process_time()
  for mm in range(m):
    M.append(mm+1)
  for c in itertools.permutations(M,n):
    errors = 0
    if c[hn] < 4:
      for i in range(hn):
        if c[hn-i] > c[hn-i-1] + 2:
          errors += 1
      if errors == 0:
        for i in range(n-hn-1):
          #print(n, hn, i, hn+i, hn+i+1)
          if c[hn+i] > c[hn+i+1] + 2:
            errors += 1
      if errors == 0:
        b = BerekenResultaat(c,n)
        if b <= minmax:
          p = Pascal(c)
          if p > 0:
            print(c, p)
            minmax = p
  t1 = time.process_time()
  RES.append(minmax)
  T = t1-t0
  D = 1
  while T < 1000:
    T *= 10
    D *= 10
  TT = round(T)
  print("Gebruikte tijd", TT/D)
print("Optimale resultaten:", RES)
print("Ready")