Uitslag Pythagoras PWS-Prijsvraag 2021

Uitslag Pythagoras PWS-Prijsvraag 2021

Op 23 april 2021 heeft online de Nationale Pythagoras Profiel-werkstukwedstrijd plaatsgevonden. Hierbij het verslag van de jurywerkzaamheden en de gang van zaken op 23 april.

Het aantal ingezonden werkstukken was dit jaar iets kleiner dan vorig jaar: veertien tegen zestien. Net als vorig jaar was er een grote variatie aan onderwerpen. De jury, bestaande uit Ronald Meester, Niels Kolenbrander, Matthijs Coster, en schrijver dezes, heeft in een paar stappen de winnaars bepaald. Eerst is een shortlist van zes gemaakt en uit die zes is na nauwkeurige bestudering een keuze van drie finalisten gemaakt. Die drie hebben elk een video over hun werkstuk gemaakt en die zijn op 23 april op een digitale bijeenkomst vertoond waarna de aanwezigen konden stemmen wie de publieksprijs zou winnen. De jury heeft onafhankelijk hiervan een volgorde van winnaars vastgesteld.

De onderwerpen

Voor we de zes werkstukken op de shortlist wat uitgebreider bekijken geef ik eerst een overzicht van de onderwerpen die we voorbij hebben zien komen. 

Zoals wel te verwachten was er veel aandacht (drie maal) voor infectieziekten, met name Covid-19 natuurlijk. 

Daarnaast werd er geschreven over 'echt' wiskundige onderwerpen als de Vergelijking van Pell, Fouriertransformaties, bepaling van nulpunten en sommen van kwadraten. Verder waren er werkstukken waar wiskunde werd toegepast: in de  Formule 1 bijvoorbeeld, of in de muziek, in de natuur (fractals), muziek, sport, en cyberveiligheid. Nieuw was een werkstuk dat eigenlijk een leerboek was, met Logica als onderwerp.

De shortlist op alfabet

Marloes van den Berg en Anouk Rensen van het Melanchton in Bergschenhoek deden onder de titel COVID-19. De Wiskundige modellering een onderzoek naar de ziekte die ons allemaal bezighoudt. Ze besteedden met name aandacht aan de mogelijke verlopen van de aantallen zieken met en zonder vaccinaties.

Jelle Bloemendaal van het Corlaer College bestudeerde de vergelijking van Pell, $X^2 - AY^2 = B$, in het kader van polynomen met gehele coëfficiënten. 

Daan Hoogcarspel van het Zaanlands Lyceum schreef een leerboek over Logica met de titel Deze titel is onwaar. De lezer leert Propositielogica en de beginselen van de Predicatenlogica. 

Casper Madlener uit Hoofddorp gaf in Getallen als som van twee kwadraten een karakterisering van alle natuurlijke getallen die als som van twee kwadraten te schrijven zijn, en op hoeveel manieren dat kan. 

Talisa Mosk van het Gymnasium Felisenum schreef een lijvig werk met de titel Voorspellen van infectieziekten. Ze maakte haar modellen in GeoGebra en vergeleek ze met echte cijfers van het verloop van ziekten in diverse landen. 

Femke Voogt van het Dengemond College bestudeerde Hoger-dimensionaal boter, kaas en eieren. Dit is moeilijker dan het wellicht klinkt: de aantallen vakjes in een rij mogen variëren én de dimensie van het speelbord ook. Het is dan niet zo
duidelijk meer wanneer de eerste speler kan winnen of de tweede speler remise af kan dwingen.

De uitslag

Uiteindelijk gingen Daan Hoogcarspel, Casper Madlener en Femke Voogt naar de finale. Zij maakten in een week elk een fraaie video waarin ze goed uitlegden waar hun werkstuk over ging. Deze pasten mooi bij de werkstukken: Femke vertelde net zo enthousiast als ze schreef over het probleem en wist nog enige interactie met het publiek te scheppen; Daan gaf een mooie les, met behulp van stop-motion, over bepaalde stukjes uit zijn werkstuk; en Casper kon veel van de
inhoud van zijn werkstuk kwijt en duidelijk maken wat achter de bewijzen zat.

Femke won tijdens de bijeenkomst op 23 april met haar video de publieksprijs. De jury had de video’s al eerder bekeken en kon daarom vrijwel meteen de uitslag, die dus ook op de werkstukken was gebaseerd, bekend maken. De derde prijs gaat naar Casper, de tweede naar Daan, en Femke heeft de eerste prijs gekregen. 

$Iedereen\ hartelijk\ gefeliciteerd!$

 

(Hieronder kun je de PWS'en van de drie finalisten downloaden).