Pythagoras 60-6

Pythagoras 60-6

juni 2021

Hoofdrekenen en priemfaCtorisatie - DeelbAArheid deel 3

Eerder dit jaar hebben we kunnen lezen hoe je snel kunt ontdekken of een getal deelbaar is door de getallen $1$ tot en met $11$. Later kwam daar ook nog het getal $13$ bij. In dit artikel gaat de lat een stuk hoger en gaan we uit het hoofd bepalen of een getal een priemgetal is of niet.

Lees verder...

schaAkborden sChoonvegen

Elk jaar in september wordt de finale van de Nederlandse Wiskunde Olympiade gehouden. Voor de finalisten die de absolute top net niet halen maar wel veelbelovend voor de toekomst zijn, is er het beloftenprogramma. In dit artikel wordt uitgelegd hoe talenten een kans krijgen zich te verbeteren in wiskunde.

Lees verder...

tangEnsreGel

Naast de bekende sinusregel en cosinusregel bestaat ook de tangensregel. In dit artikel wordt de tangensregel weer tevoorschijn gehaald en zie je onder meer wanneer die heel handig is.

Lees verder...

En verder

Kleine nootjes

Koffie met Jan Beuving

Uitslag Pythagoras PWS-prijsvraag 2021

Zeven auto's en het Fanovlak

YouTube kijktip: Altijd winnen met rekenkundige rijen

Het Droste-effect à la Escher

John Conway en het bewijs van Morley's mirakel

Pythagoras Olympiade

De stelling van Pythagoras