Antwoorden Van • tot /

De afstand van punt $P$ tot lijn $l$ is $\sqrt{5}$. Sommige methoden bereiken dit antwoord door eerst punt $Q$ te vinden. Punt $Q$ heeft coördinaten $(2, 5)$. 

Hier volgt een paar aanwijzingen voor de concrete berekeningen:

De afstandsfunctie voor 4. is $$f(x) = \sqrt{(x-4)^2 + (2x-3)^2}.$$

De integraal in 5. is $$\int_{0}^{4}\frac{5x}{4}{\rm d}x.$$

De discriminant in 9. wordt $$400 – 4 \cdot 5 \cdot (25 – r^2).$$

De twee eenheidsvectoren zijn $$\vartheta =\frac{1}{\sqrt{5}}{{-2}\choose{1}}$$ en $$\varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}{{1}\choose{2}}.$$