Ik denk dat iets minder angst voor wiskunde ons echt goed zou doen

Ik denk dat iets minder angst voor wiskunde ons echt goed zou doen

Een van de leukste dingen aan wiskunde is dat je het eigenlijk overal kan gebruiken, niet alleen op de universiteit. We spraken met Bert Slagter, die al tijdens de middelbare school zijn eerste tech-bedrijf opzette en ook in de rest van zijn carrière altijd bezig is geweest met verschillende toepassingen van de wiskunde. Hij had het geluk dat hij een heel goede wiskundedocent had die hem motiveerde en inspireerde er meer mee te doen. "Met wiskunde kun je de wereld verkennen, en veranderen". Zo besloot hij na de middelbare school informatica en natuurkunde te studeren aan de Universiteit Utrecht.

Tijdens zijn eerste jaar kwam hij voor het eerst in aanraking met complexiteit en complexe systemen. Complexe systemen kunnen worden gebruikt om verschijnselen in de echte wereld te begrijpen, zoals bijvoorbeeld ecologische systemen, computernetwerken maar ook sociologische verschijnselen in populaties. Complexe systemen liggen
precies op het snijvlak van informatica en natuurkunde. Dit onderwerp trok me heel erg omdat het mogelijk maakt de wereld ermee te beschrijven en te veranderen".

     
    Een complex systeem is een systeem dat in zijn geheel bepaalde eigenschappen vertoont die niet af te leiden zijn uit de eigenschappen van elk van de samenstellende delen afzonderlijk. Denk bijvoorbeeld aan vogelmigratie of een computernetwerk, maar ook aan hoe mensen zich gedragen in een sociale groep.    
     

Bert ging studeren in 2000. Het internet begon net echt door te dringen en er werden veel tech-bedrijven opgezet om mee te doen met de hype. De e-commerce bedrijven schoten als paddenstoelen uit de grond. Maar het duurde niet lang voordat de ".com bubbel" barstte en veel van deze bedrijven failliet gingen of enorm veel geld verloren. Het resultaat was dat het internet nu argwanend werd bekeken en dat bijna iedereen zich er massaal vanaf wendde. Men had het niet nodig en online winkels waren allemaal onzin. Samen met een paar andere studenten van verschillende opleidingen, van kunstmatige intelligentie tot industrieel ontwerpen, besloot hij deze angst opzij te schuiven en juist de waarde van het internet in te zien. "Het internet kan iets worden wat in de toekomst veel gaat democratiseren en daar gaan wij aan bijdragen." Zo startte hij samen met een student uit Delft in 2001 het bedrijf Procurios, met als doel bedrijven te helpen om zich goed te vestigen op het nog prille internet. Intussen is het bedrijf erg gegroeid en werken er meer dan 50 mensen. 

In het vierde jaar besloot Bert zijn studie te stoppen en zich compleet op Procurios te focussen. "Als je je met wiskunde bezighoudt buiten de universiteit werk je veel meer met een doel voor ogen, waardoor je ook veel pragmatischer werkt. Op de universiteit ben je vaker bezig met de beschrijving van een fenomeen en dat goed te begrijpen, terwijl je bij het toepassen van wiskunde meer als een uitvinder werkt." Zijn passie voor complexiteitstheorie zit ook in de kern van Procurios. Anders dan dat hun bedrijf een applicatie maakt die klanten voor hun bedrijven kunnen gebruiken, merkten ze dat één van de belangrijkste aspecten juist de connecties van alle applicaties zijn. Hierdoor kun je dan de juiste mensen op de juiste plekken zetten, en werkt het dus ook heel goed voor ledenorganisaties en politieke partijen. Daarmee helpen ze sindsdien allerlei heel verschillende mensen en bedrijven, ook non-profit. Bij Procurios werken niet alleen maar informatici of andere mensen uit de bèta-wereld
maar juist mensen met heel veel verschillende achtergronden, bijvoorbeeld mensen die uit de muziek of uit de geesteswetenschappen komen. "Zo krijg je veel mensen
die met een andere bril naar een probleem kijken, wat heel bevorderlijk is in het probleem oplossen. Als je op deze manier bezig bent met toegepaste wiskunde merk je ook dat dat bijdraagt aan het begrijpen van de wiskunde, doordat je het in het echt in werking ziet." 

Naast Procurios heeft Bert in 2017 samen met zijn broer Peter het kennisplatform LekkerCryptisch opgericht. "We konden het niet goed aanzien dat journalisten veel informatie fout hadden." Op LekkerCryptisch worden artikelen gepubliceerd die op het snijvlak van de cryptografie en de economie liggen. Denk bijvoorbeeld aan Bitcoin, een vorm van cryptovaluta. 

Verder houdt Bert zich bezig met in begrijpelijke taal uitleggen van allerlei systemen die onderliggend zijn aan de coronacrisis. Daarvoor heeft hij nu het RedTeam opgezet.
"Wiskunde is wel iets waar veel mensen bang voor zijn. Dat zie je ook nu in de coronacrisis. Dat is ook een goed voorbeeld waar een hoop complexiteitstheorie bij komt
kijken. Ik denk dat iets minder angst voor wiskunde ons echt goed zou doen." 

     
    Bitcoin is een digitaal geldsysteem. Je kunt ermee betalen en sparen. De bedoeling is dat betalingen direct van de ene naar de andere partij plaatsvinden, zonder tussenkomst van een financieel instituut. Een geldsysteem waar niemand de baas is, en dat zo ontworpen is dat het voor deelnemers aantrekkelijk is om zich aan de regels te houden. De bouwblokken zijn niet nieuw, maar alles bij elkaar is het revolutionair!    
     

 

 

Koffie met...