Pythagoras 58-1

Pythagoras 58-1

September 2018

In dit nummer:

Wiskunde bij poolbiljarten: een introductie [niveau ooO]

Naar aanleiding van het Smartpool scholenproject besteedt Pythagoras dit schooljaar in ieder nummer aandacht aan verschillende (wiskundige) aspecten van het poolbiljarten. In dit eerste artikel maak je kennis met de belangrijkste spelsoorten en spelregels.

Lees meer...

Penney Ante [niveau oOO]

Penney Ante, een spel vernoemd naar zijn bedenker Walter Penney, is een binair (kop/munt) spel. Na het vorige artikel, in Pythagoras 57-4, bekijken we nu wat er gebeurt als twee spelers tegen elkaar spelen, elk met hun eigen munt.

Lees meer...

Van • tot / [niveau ooo]

De stelling van Pythagoras is waarschijnlijk de bekendste stelling in de wiskunde. Het is tegelijk het begin- en eindpunt van vele wiskundige wegen en dit geldt ook voor een minder beroemde formule, de formule voor de afstand van een punt tot een lijn.

Lees meer...

En verder:

Kleine nootjes [°°°]

Pythagoras Python Programmeren [°°°]

Archimedes: zandkorrels in het heelal [**°]

De wiskunde achter darts [**°]

Pythagoras Olympiade [*°° - **°]

De negenpuntscirkel [*°°]