Pythagoras 58-3

Pythagoras 58-3

januari 2019

Poolbiljarten: via de band in de pocket

Naar aanleiding van het Smartpool scholenproject besteedt Pythagoras dit schooljaar in ieder nummer aandacht aan verschillende (wiskundige) aspecten van het poolbiljarten. Nummer 3 in deze serie gaat nader in op het bandenspel.

Lees meer...

Klokkijken

Laatst leek het alsof de digitale klok kapot was. De secondes liepen, maar er hing een blaadje van een plant net voor het streepje rechtsboven. Liep de klok achteruit? De secondes telden af van 29, 28, 27, 26, 25…

Lees meer...

Van / tot •

In het septembernummer van Pythagoras ging “Van • tot ⁄” over allerlei methoden om de afstand van een punt tot een lijn te berekenen. Nu gaat het over een bewijs van de algemene formule en bekijken we een aantal uitbreidingen op deze formule.

Lees meer...

En verder:

Kleine Nootjes

Het vinden van priemgetallen

Nieuwe 'River Crossing'

Penney Ante 3: één munt

Wiskundewandeling

Pythagoras Olympiade

De stelling van Pascal